Duitse en Nederlandse parlementariërs samen in Enschede

volksvertegenwoordigers bij stootblok
04 februari 2019

Volksvertegenwoordigers staan stil bij stootblok

Duitse en Nederlandse parlementariërs verbazen zich over het stootblok dat doorgaand treinverkeer van en naar Duitsland vanuit Enschede onmogelijk maakt. Het stootblok staat symbool voor de hobbels die genomen moeten worden bij grensoverschrijdende samenwerking.

Grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen is steeds meer vanzelfsprekend. Wonen in het ene land en werken, studeren en recreëren in het andere is voor veel inwoners van de grensstreek heel gewoon. Toch doemen er in de dagelijkse praktijk nog veel hindernissen op die de samenwerking (onnodig) lastig maken.

Volksvertegenwoordigers uit de Duitse Bundestag en de Nederlandse Tweede Kamer spraken in Enschede met elkaar over mogelijkheden om samenwerking op het gebied van mobiliteit, opleiding en kennisdeling, werk en economie beter te stroomlijnen.

Na ontvangst in het Stadhuis van Enschede wordt via een tussenstop bij het station een bezoek gebracht aan de Universiteit Twente en Kennispark, het bedrijvenpark Technology Base en Grenswerk het Duits-Nederlandse Informatiepunt voor werkzoekenden en werkgevers. Aan het einde van het bezoek staat een ontmoeting met vertegenwoordigers van Deutsche Bahn en de NS gepland om over het verbeteren van het grensoverschrijdend treinverkeer te spreken.