Zo wordt Enschede aardgasvrij

Waarom aardgasvrij?

Nederland wil van het aardgas af. Daar zijn goede redenen voor. Het gebruik van aardgas leidt wereldwijd tot de uitstoot van veel CO2, één van de belangrijkste oorzaken van de stijging van de temperatuur en de klimaatverandering. Bovendien heeft de gaswinning in ons land geleid tot de aardbevingsproblematiek in Groningen.   

Om in de toekomst niet afhankelijk te zijn van aardgas moeten  alle woningen en bedrijven uiterlijk in 2050 aardgasvrij  zijn. Ook in Enschede. We moeten dan ook op zoek naar een andere manier om onze huizen en bedrijven te verwarmen, om te koken en te douchen.

Warmtetransitievisie voor de stad

Elke gemeente moet uiterlijk in 2021 een zogenaamde ‘warmtetransitievisie’ hebben opgesteld. Hierin staat onder meer welke alternatieven voor aardgas ingezet kunnen worden, welke wijken wanneer aan de beurt zijn en hoe de inwoners bij dit proces betrokken zijn en worden.  

Per wijk wordt vervolgens een concreet plan gemaakt voor de uitvoering van de warmtetransitie: een warmteplan. Warmteplannen beantwoorden vragen als: welke aardgasloze technieken kunnen het beste in de wijk  gebruikt worden? Wat kost dit en wie gaat het betalen?

Voor de wijken die vóór 2030 aan de beurt zijn moet in 2021 bekend zijn welke aardgasvrije verwarmingsmogelijkheid er komt en welke alternatieven er moeten zijn. Voor wijken die na 2030 aan de beurt zijn, kunnen de warmteplannen  nog even wachten.

Warmteplan per wijk

De Gemeente heeft vanuit het Nationaal Klimaatakkoord een regierol bij het opstellen van de warmtetransitievisie en de warmteplannen per wijk. Maar dit kunnen we uiteraard niet alleen! Partners zoals huiseigenaren, woningcorporaties en hun huurders, bedrijven, netbeheerder en warmtebedrijven en -leveranciers zijn allemaal van groot belang.

Eigenaren en verhuurders van woningen en panden zorgen er zelf voor dat hun panden aardgasvrij worden. Op dit moment is dat nog vrijwillig, de gasaansluiting van bestaande woningen mag nog niet verplicht worden afgesloten. 

Ik wil eigenlijk niet van het aardgas af…

U bent nog niet verplicht om van het aardgas af te gaan. Wel is duidelijk dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn, dus uw woning of bedrijf komt op enig moment aan de beurt. Tot die tijd zal er nog aardgas (uit het buitenland)beschikbaar zijn.