Centrumkwadraat

Centrumkwadraat, de nieuwe naam voor de Spoorzone, moet de kwaliteit van Enschede vergroten. Daarvoor moet Centrumkwadraat ook écht iets toevoegen aan het centrum. Rondom en ten noorden van het station wordt de komende jaren gewerkt aan een uniek gebied. Samengesmeed tot een echt verlengstuk van het centrum. 

Centrumkwadraat als verlengstuk centrum

Tweede fase

De afgelopen jaren zijn in de eerste fase van de Spoorzone meer dan 800 woningen gerealiseerd of in voorbereiding. Onder meer in Boddenkamp en in ’t Zeggelt. Bijzondere locaties als de (Coberco) Melkhal, Performance Factory en Ambachtsschool hebben een nieuwe eigentijdse bestemming gekregen. De locatieontwikkeling van de Spoorzone komt met Centrumkwadraat in een tweede fase.

Ambities

Voor Centrumkwadraat is een breed omarmd ambitiedocument vastgesteld. Verdichting maakt het mogelijk om in Centrumkwadraat in een zestal (deel)locaties interessante en nieuwe binnenstedelijke woon- en werkvormen toe te voegen. Per (deel)locatie wordt gezocht naar aanknopingspunten, kansen en mogelijke samenwerkingen. Het gebied wordt niet ontwikkeld vanuit een dichtgetimmerd masterplan, dit stelt ons in staat om te blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends.

Meer weten over de ontwikkeling van Centrumkwadraat www.centrumkwadraat.nl

maquette spoorzone van aug 2019