Presentatie Commissieleden

Adviescommissie Wendbaar & Weerbaar

Ook in Enschede zijn cultuur en evenementen zwaar getroffen door corona. De gemeente Enschede geeft subsidie aan culturele instellingen om meer wendbaar en weerbaar te worden. Zo kunnen zij beter inspelen op toekomstige veranderingen. Voor de verdeling van de middelen uit Wendbaar & Weerbaar vraagt de gemeente advies aan twee adviescommissies. Een voor eenjarige projecten en een voor grootschalige projecten.
De beide commissies bestaan uit adviseurs met affiniteit en ervaring met innovaties in de cultuursector. Adviseurs die de Enschedese cultuursector goed kennen en adviseurs die vanuit andere invalshoeken relevante expertise meebrengen, zoals uit zorg, welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en ook van buiten de regio

Commissie Eenjarige projecten

Ina Bode - voorzitter

Ina Bode is meer dan tien jaar werkzaam bij AKI ArtEZ Academy of Art & Design als hoofd van de twee design-opleidingen: Crossmedia Design en Moving Image. Daarnaast was Ina de afgelopen vier jaar adviseur bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in de deelregelingen Digitale Cultuur en Activiteitenprogramma’s en heeft daarmee ruime ervaring in het beoordelen van creatieve en innovatieve projecten.

 

Machteld van Bronkhorst

Machteld van Bronkhorst studeerde modevormgeving  en theaterwetenschap en dook daarna  in de operawereld. Ze begon als assistent van regisseurs als Pierre Audi, Dario Fo en Peter Sellars en ontwikkelde zich tot zelfstandig regisseur en producent. Ze maakt een breed scala aan muziektheater- en operavoorstellingen met zowel professionals als amateurs. Sinds 2018 begeeft zij zich als projectleider ook op het vlak van muziek- en theatereducatie en community-art en werkt op dit moment aan een groot project bij Phion en de Nederlandse Reisopera, is bestuurslid van de NKT Theaterschool in Purmerend, jurylid bij het Nederlands Koren Festival en is initiatiefnemer van Zutphen 1572: Ramp & Veerkracht, een groots community muziektheaterspektakel in 2022.

Christian Melsen

Christian Melsen is sinds 2017 senior beleidsadviseur cultuur in Rotterdam. Hij ontwikkelt nieuwe financieringsvormen en regelingen zoals leningen, pitchavonden en impulssubsidies. Hij is sparring partner voor uiteenlopende culturele organisaties en begeleidt subsidieaanvragen op het vlak van podiumkunsten. Innovatie is wat hem betreft cruciaal om kunstenaanbod en veranderende publiekswensen duurzaam bij elkaar te brengen.

 

Bart Brinkman

Bart Brinkman is gefascineerd door technologie, ontwerp en communicatie. Tijdens zijn bachelorstudie Creative Technology aan de Universiteit Twente startte hij als medeoprichter het bedrijf Tiny Giants. Later, tijdens zijn Master of Science studie Human Media Interaction aan dezelfde universiteit, kwam daar het bedrijf New Imaging bij. Beide bedrijven bieden visuele oplossingen voor communicatievraagstukken en streven naar innovatieve, langdurige samenwerkingen om waarde te creëren. Binnen zijn werk richt hij zich op het ontwikkelen en verbeteren van communicatieprocessen. Waar mogelijk ondersteunt Bart alles wat de wereld mooier maakt, met de nadruk op kunst, cultuur, duurzaamheid en nieuwe vormen van samenleven.

Micha van de Water

Micha van de Water is ondernemer, voormalig bankier én crowdfundexpert. Hij begeleidt ondernemers, creatievelingen en burgerinitiatieven bij het vinden van financiering voor hun plannen én het betrekken van hun netwerk bij die plannen. Vaak wordt daar crowdfunding bij ingezet. Hij is ervan overtuigd dat wanneer ideeën gezamenlijk worden gerealiseerd de impact veel groter en duurzamer is. En juist daar is in de culturele sector nu behoefte aan!

Stefanie van Tuinen

Stéfanie van Tuinen is programmamanager, leerplanontwikkelaar en adviseur bij (semi) overheidsinstellingen op het snijvlak van kunst, cultuur, onderwijs en talentontwikkeling. Dichter, beeldend kunstenaar en docent bij HUISVANTUINEN. Zangeres, bestuurslid en dichter bij de Dichters in Enschede en beoefenaar van de ukelele bij het eerste, echte, Enschede ukeleleorkest ‘Ukelelelust’.

 

Henk Abels

Henk Abels is sociaal ondernemer, eigenaar van projectadviesbureau SamenVerbinden en heeft jarenlange ervaring als marketingcommunicatieadviseur, programmamanager en projectleider. Hij werkt als programmaregisseur bij zorgcentrum de Posten in Enschede aan de inclusieve wijk en als programmamanager voor het project noabers helpen eenzame ouderen. Met behulp van een uitgebreid netwerk legt hij allerlei dwarsverbindingen van o.a. het sociaal domein naar de culturele sector. In het verleden heeft hij als stadsmarketeer culturele festivals georganiseerd, cultuurhistorische projecten gecoördineerd en diverse bestuursfuncties uitgeoefend: voorzitter Karavaan der Vertellers, voorzitter Muveron, lid programmaraad creatieve fabriek. Tegenwoordig is hij lid van Leader (Europees programma Leader) om o.a. culturele projecten aan te jagen en te beoordelen.

Commissie Grootschalige projecten

drs Carin E.M. Reinders - voorzitter

drs Carin E.M. Reinders is kunsthistorica en bestuurder van cultuurhuis CODA in Apeldoorn. Ze is een ervaren adviseur en adviseerde o.a. bij de Raad voor Cultuur, Museumvereniging, Provincie Drenthe,  gemeente Kampen en gemeente Hengelo op domeinen kunst, cultuur en erfgoed.

 

 

Winfred Voordendag

Winfred Voordendag heeft ruime ervaring als directeur, zakelijk leider en zakelijk directeur bij podiumkunstinstellingen, musea en in de mediasector. Onder andere bij Toneelgroep Amsterdam, festival Operadagen Rotterdam, BNNVARA, Universiteit Twente en het Kröller-Müller museum. Cultureel ondernemerschap, innovatie, talentontwikkeling en strategische vraagstukken zijn kernwoorden in zijn werk. Vanaf zomer 2021 is hij actief als adviseur, begeleider, interimmer en recruiter in de kunsten-. media-, en overheidssector.  Als student Bestuurskunde aan de UT kwam hij voor het eerst in aanraking met het rijke culturele leven in Enschede. Thans draagt hij graag bij aan de weerbaarheid, wendbaarheid en innovatief vermogen van de Twentse Kunstensector als lid van de adviescommissie.

Jasper van der Graaf

Jasper van der Graaf studeerde in 1999 af aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Hij maakt vanaf die tijd schilderijen en muurschilderingen en doet mee met tentoonstellingen in binnen en buitenland. Naast zijn artistieke beroepspraktijk heeft Jasper ervaring als strategisch beleidsadviseur voor de overheid, met extra interesse op het gebied waar de beleidsterreinen cultuur, erfgoed, evenementen en citymarketing elkaar raken. Hij heeft ook een achtergrond als tentoonstellingsmaker en organisator van publieke kunstprojecten en is in die hoedanigheid momenteel werkzaam als artistiek leider bij kunstruimte ACEC in Apeldoorn.

Nicolas Mansfield

Nicolas Mansfield, voormalig dirigent, hoofd productiebureau en directeur bestuurder bij de Nederlandse Reisopera, is lid van de raad van toezicht van verschillende organisaties in de non-profit sector waaronder Amphion Cultuurbedrijf in Doetinchem en Rijnbrink in Deventer. Hij heeft een grote passie voor de samensmelting van amateurkunst met het professionele veld en gelooft dat het publiek de belangrijkste stakeholder is van alle kunst en cultuur in stad, regio en land.

Jasper Schütz

Jasper Schütz is een eigenzinnig cultureel ondernemer met de ambitie om Enschede op de kaart te zetten. Met zijn organisatie Pronksnor richt hij zich op het aanjagen van kunst- en cultuurprojecten met een rauw randje. Zo stond hij aan de wieg van het Green Vibrations Festival en maakte exposities in de DrukPersHal tijdens het Allée Rentrée Festival mogelijk. Naast Event Designer voor geruchtmakende events, richt hij zich op community building en de ontwikkeling van verschillende apps die de publieke ruimte meer diepgang geven. Als onderdeel van de adviescommissie legt Jasper de focus op een uniek en innovatief cultuuraanbod voor alle huidige én toekomstige bewoners van Enschede

Marisa Tempel

Marisa Tempel is een gedreven kunst & cultuur professional met een fascinatie voor veranderprocessen, communicatie en organisatie. Met twintig jaar ervaring in de culturele sector heeft ze diverse kunst- en cultuurinstellingen van binnenuit leren kennen, waaronder Theater Kikker, Holland Festival en Gaudeamus. Ook werkte ze voor organisaties als KLM, Artifex en VisitBrabant. Marisa’s zakelijke instinct en hands-on werkervaring in combinatie met een achtergrond in Theater-, Film- & Televisiewetenschappen en Communicatiewetenschap geeft haar een frisse en scherpe blik op de kunst en cultuursector. Op dit moment werkt Marisa als developmentmanager en strategisch fondsenwerver voor o.a. Gaudeamus en Meneer Monster en maakt ze deel uit van het bestuur van Sounds Like Touch.