N18 en Boekelosestraat

Doel

De oude N18 (Haaksbergerstraat) tot de noordelijke komgrens van Usselo wordt een weg met een lagere maximumsnelheid (60 en 30 km/u).

Actuele stand van zaken

Er zijn verschillende omstandigheden en ontwikkelingen die momenteel spelen.

 • We gaan meer werkzaamheden combineren:
 1. Boekelosestraat tussen Haaksbergerstraat en Usseleresweg
 2. De Usselerhofweg
 3. De Usseleresweg aan de westkant van de Boekelosestraat.
 • Door corona is er vertraging gekomen.
 • Door langdurige ziekte van projectleider moest de gemeente het werk intern overdragen.
 • Uitwerking van de particuliere plannen voor het Usseler plein die aansluiten op Boekelosestraat en Usselerhofweg hebben vertraging opgeleverd.
 • Het is nog onduidelijk hoeveel en welke drempels buiten de bebouwde kom er in de Haaksbergerstraat komen. Dit i.v.m. de buslijn 62 van Keolis die graag minder drempels wil en geen plateaus i.v.m. reiscomfort.

De actuele planning

 • 1e kwartaal 2021: het werk wordt aanbesteed
 • Maart/april 2021: aanvang werkzaamheden
 • 4e kwartaal 2021: werk gereed.

Documenten

Afwaardering Usselo N18 (pdf)
Afwaardering Usselo - Trace Usselo (pdf)
Ontwerp Usselo (pdf)

Contactpersoon

Betty Bödeker
projectleider gemeente Enschede
06-51825190
e.bodeker@enschede.nl