Boekelosestraat en omgeving

De openbare ruimtes van de Boekelosestraat en omgeving zijn toe aan vernieuwing. Door de jaren heen zijn er slijtage sporen in het wegdek ontstaan wat op termijn gevaarlijke situaties kan opleveren. Daarnaast is de Boekelosestraat een belangrijke ontsluitingsweg die nu nog te vaak uitnodigt tot (te) hard rijden. De werkzaamheden zullen deze problemen oplossen en tegelijkertijd zorgen voor een nieuwe en moderne uitstraling.

Planning

De planning van het werk is nog onduidelijk. Wanneer die bekend is, laten wij het weten op deze webpagina.

Uitleg werkzaamheden

De openbare ruimte van de Boekelosestraat en omgeving worden in een nieuw jasje gestoken. Het verouderde wegprofiel wordt vervangen door gebakken klinkers en een stukje smaller gemaakt. Deze keuze is gemaakt omdat het huidige wegdek niet past bij het karakter van een 30 km-zone. Dit zorgt regelmatig voor te hard rijdend verkeer. Daarnaast is het mogelijk noodzakelijk om verschillende kabels en leidingen ondergrond te verleggen wegens de werkzaamheden boven de grond.

Het ontwerp

Bekijk het ontwerp Boekelosestraat.

Praktische informatie

  • De werkzaamheden zullen tussen 07.00 uur en 18.00 uur plaatsvinden om zoveel mogelijk overlast te voorkomen
  • Stofvorming wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Helaas kunnen we dit niet altijd helemaal voorkomen.
  • Gedurende de werkzaamheden wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van uw straat of woning door middel van huis aan huis brieven en aanvullende informatie op de website

Contactgegevens

Voor vragen over het legen van de minicontainers kunt u contact opnemen met Twente Milieu via (0900) 852 01 11. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met projectleider Jaap Batenburg via project_boekelosestraat@enschede.nl.   

Klimaatadaptatie

Het aanleggen van wadi’s en verbeterde riolering zijn vormen van klimaat adaptieve maatregelen. Het klimaat verandert, maar we kunnen er wel samen voor zorgen dat we de overlast daarvan zoveel mogelijk beperken. Door meer groen wordt water beter opgevangen en is er minder last van extreme hitte in de zomer.

Als inwoner van Enschede kun je ook een steentje bijdragen. Wilt u graag meer informatie over klimaatadaptie? Of wilt u graag weten wat u zelf kunt doen om wateroverlast, hittestress of droogte in huis en tuin aan te pakken? Kijk dan op enschede.nl/duurzaam053/klimaatatlas