Jaaroverzicht

Een succesvol 2017 gewenst

Grote stappen gezet

In deze periode blik ik altijd terug op alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Dit keer doe ik dat met extra veel trots. Want op economisch vlak zijn grote stappen gezet voor Enschede. Ik noem er een paar.

Uit cijfers blijkt dat de economie van Enschede harder groeit dan het landelijk gemiddelde. Met investeringen van ruim 100 miljoen door onderwijs, overheid en ondernemers gaat de Innovatiecampus Kennispark Twente in de volgende versnelling. De binnenstad bruist als nooit tevoren. En dat is weer van groot belang voor het aantrekken en behouden van talenten. Talent dat we voor het aantrekken van nieuwe bedrijven heel hard nodig hebben!

Ook hebben we successen geboekt met onze Duitse buren op het vlak van ondernemen, onderwijs en werkgelegenheid. In 2017 gaat deze grensoverschrijdende samenwerking energiek verder met het vaststellen van een gezamenlijke Duitsland Agenda.

Op sociaal vlak gaat het ook goed. Ontzettend trots ben ik op de 50 Werkpakt bedrijven die samen 1.100 vacatures opvullen met langdurig werkzoekenden.

Afgelopen jaar heb ik weer veel ondernemers mogen ontmoeten. Stuk voor stuk bijzondere ontmoetingen met speciale en enthousiaste verhalen. Bedankt daarvoor! 

Ik wens u een zeer gelukkig en voorspoedig 2017!

Patrick Welman 
Wethouder Economie en Werk

Het gaat goed met Enschede, zo blijkt uit de Monitor Economische Ontwikkeling.

In Essen rijdt een jaar lang een Enschede-tram om onze stad te promoten.

Werkpakt: 1100 vacatures gevuld met kandidaten vanuit Werkplein Twente.

Twentse én Duitse ondernemers bezochten samen de Hannover Messe.

De leegstand in
de Enschedese binnenstad
daalde in 2016 sterk.

Enschedese zustersteden Dalian en Palo Alto versterken Twentse kennisnetwerken.

Testimonials

De afgelopen periode hebben verschillende Enschedese ondernemers al meegewerkt aan een rubriek op het online platform De Ondernemer (iedere maand plaatsen zij een ervaringsverhaal van een ondernemer uit Enschede).

Het zijn mooie gepassioneerde verhalen geworden.

ZonEx 
Resin 
Demcon 
GoalGorilla 
InterCityHotel Enschede 

Enschede, Wereldstad in Twente

Enschede Wereldstad

Voor het interesseren van nieuwe bedrijven om zich te vestigen in Enschede is de online marketingcampagne Enschede, wereldstad in Twente bedacht. Natuurlijk gericht op verkoop van bedrijfslocaties en met een duidelijke knipoog.

Tevens wordt er actief geacquireerd op nieuwe retailformules voor de binnenstad.

www.wereldstadvantwente.nl

Professionele doorontwikkeling innovatiecampus Kennispark Twente

Vanaf 2017 krijgt de innovatiecampus een enorme boost. De komende jaren investeren bedrijven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen opgeteld ruim 100 miljoen euro in de professionele doorontwikkeling van Kennispark Twente. Zo kan Kennispark Twente haar nationale en internationale positie verder uitbouwen en verstevigen. En gaat Twente op volle kracht vooruit als technologische topregio.

Lees meer

2 juni organiseerden ROZ, de Twentse gemeenten en provincie Overijssel een groot Startersevent.

Internationale samenwerkingen met Duitsland, China en Amerika zichtbaar in Enschede

In januari 2017 wordt het vierde textielcafé gehouden. Interesse? Mail naar ondernemersloket@enschede.nl

Koningin Maxima bezocht 22 november de Digitale Werkplaats in Hangar 11 op vliegveld Twente. 

Ook in 2016 vonden weer verschillende interessante ondernemersbijeenkomsten plaats.

Op 12 oktober vond het Doorzetters met Dromen Werkgevers-Event plaats in het Rabotheater in Hengelo. 

Op 26 september is de drone testlocatie Space53 officieel geopend.

Een veiliger winkelgebied in Glanerbrug met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Taart voor Werkpakt-keurmerkhouders tijdens Dag van de Ondernemer.

U bent van harte uitgenodigd op onze nieuwjaarsbijeenkomst
op 9 of 10 januari

Laatste nieuws ontvangen? www.enschede.nl/nieuwsbrief 
(rubriek 'ondernemen' aanvinken).

We wensen u en uw naasten
een gezond, gelukkig en succesvol
2017!