Jeugdlintje voor jonge held Noah

24 november 2022
Uitgelicht Nieuws
Uitreiking Enschedese Jeugdlintje 2022 aan Noah Mulder

Glunderend nam de tienjarige Noah Mulder donderdag 10 november het Enschedese jeugdlintje in ontvangst. Hij kreeg deze onderscheiding uitgereikt door burgemeester Roelof Bleker.

Noah ontving dit lintje voor zijn bijzondere verdiensten. Hij gaat al langere tijd een paar keer per week met zijn moeder op pad, steeds op andere plekken in de stad, met een vuilniszak en een prikker om afval op te ruimen. Hierbij spreekt hij onderweg ook anderen aan om hen te overtuigen hetzelfde te doen. De jury was unaniem van mening dat hij een jeugdlintje verdient vanwege zijn inzet voor de samenleving en het voorbeeld dat hij aan anderen geeft. De burgemeester noemde hem een jonge held.

Met een jeugdlintje voor maatschappelijke verdiensten wil de gemeente bereiken dat kinderen en jongeren zich gestimuleerd voelen om zich belangeloos in te zetten voor anderen, voor de samenleving. Kinderen en jongeren tot 18 jaar, die gedurende meerdere jaren en/of voor een concrete activiteit een bijzondere inzet hebben geleverd voor de Enschedese samenleving komen in aanmerking voor het jeugdlintje. Het jeugdlintje wordt sinds 2015 uitgereikt.