Jij maakt Zuid met 50.000 euro

01 februari 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Vanaf 30 januari kunnen inwoners van stadsdeel Zuid ideeën indienen om hun stadsdeel mooier, beter of gezelliger te maken.

Dit kan tot 26 februari op www.stemvanenschede.nl/zuid. Dit jaar is er 50.000 euro extra beschikbaar voor de uitvoering van initiatieven. Inwoners kunnen hun stem uitbrengen op het beste idee. Uiteindelijk worden de ideeën met de meeste stemmen uitgevoerd. Dat gebeurt samen met de indieners.

Ieder jaar kunnen inwoners wijkbudget aanvragen om hun wijk te verbeteren. Dat geldt ook voor dit jaar. Extra is nu de 50.000 euro voor heel Zuid, waardoor er nog meer mogelijk is. Marc Teutelink, stadsdeelwethouder Zuid: “Het is fantastisch dat inwoners zelf kunnen meewerken om hun stadsdeel nog mooier te maken. Er zijn al veel initiatieven in de wijk zoals bijvoorbeeld de omgeving van De Magneet. Daar hebben inwoners al heel veel gedaan vanuit het wijkbudget. Ik roep alle inwoners van Zuid op om ideeën in te dienen. Bij de uitvoering bieden we ook hulp vanuit het stadsdeel. Samen maken we Zuid mooier”.

Stem van Enschede

Via het online platform www.stemvanenschede.nl/zuid kunnen inwonersideeën indienen en/of op ideeën stemmen. Dit gaat in fases:

30 januari tot en met 26 februari    - Inwoners kunnen ideeën indienen
27 februari tot en met 18 maart     - Initiatiefkracht Zuid (die het budget beheert) beoordeelt of de ideeën
 voldoen aan de voorwaarden
19 maart tot en met 8 april    - Inwoners kunnen stemmen op de ingediende ideeën
9 tot en met 10 april        - Stemmen tellen
Rond 11 april            - De uitslag

Voorwaarden

De ideeën moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
-    Het idee is goed voor het hele stadsdeel Zuid
-    Het gaat niet om verkeersmaatregelen
-    Er zijn meer mensen die het een goed idee vinden
-    Inwoners werken zelf mee aan de uitvoering. Samen maken we Zuid mooier.
 

Liever niet online een idee indienen? Langskomen kan ook

•    Elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur in De Magneet (Wijkwijzer)
•    Elke woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur in De Magneet (Wijkraad Wesselerbrink)
•    Elke dinsdagochtend en woensdagmiddag in bibliotheek Zuid (Informatiepunt Digitale Overheid)