Jij maakt Zuid met 50.000 euro: de winnaars zijn bekend

12 april 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Op 12 april maakte wethouder Marc Teutelink tijdens een bijeenkomst de winnende ideeën bekend van Jij maakt Zuid, waar 50.000 euro viel te verdelen onder de beste ideeën. Alle idee-indieners waren hiervoor uitgenodigd. Het bleef tot aan het eind toe spannend welke ideeën zouden winnen. De meeste stemmen gingen naar een kunstwerk voor jong en oud bij de Posten, vergroening en verbinding Zuid bij de Posten, schaduwrijke bomen voor de schapen en een herfstloop voor jong en oud. Veel inwoners stemden online, nog veel meer kwamen langs om hun stem uit te brengen. De indieners van de winnende ideeën kregen een cheque met daarop het bedrag dat voor hun idee beschikbaar is. Voor alle idee- indieners was er een bloemetje.

“Ik vind het fantastisch dat zoveel mensen een idee hebben ingediend,” vertelt stadsdeelwethouder van Zuid, Marc Teutelink. “Uiteindelijk waren er bijna 90 ideeën. Dat geeft toch wel aan hoe betrokken de inwoners bij hun stadsdeel zijn. Daarvan gingen 10 ideeën door naar de stemronde. Allemaal goeie en mooie ideeën. Ik feliciteer de winnaars en ben heel benieuwd naar de uitvoering.”
De commissie Initiatiefkracht Zuid heeft 3 jaar lang geld bij elkaar gespaard, zodat dit jaar het mooie bedrag van 50.000 euro beschikbaar is om ideeën uit te voeren. Ideeën die Zuid, mooier, beter en leefbaarder maken.

Winnaars

In totaal hebben 552 mensen hun stem uitgebracht. De indieners gaan – waar nodig met steun van de gemeente - de winnende ideeën uitvoeren.

Stem van Enschede

Ideeën indienen en erop stemmen kon via het online platform stemvanenschede.nl/zuidexterne-link-icoon en ook fysiek. Op die website staat meer informatie over de winnende ideeën.

Wijkbudget en Initiatiefkracht

Ieder jaar is er wijkbudget beschikbaar en kunnen inwoners van Enschede ideeën indienen voor activiteiten in hun wijk. Een wijkbudgetcommissie bepaalt of het idee aan de voorwaarden voldoet en verdeelt het geld dat voor die wijk beschikbaar is. Indienen van ideeën voor die wijk kan via jijmaaktdebuurt.nlexterne-link-icoon. Voor ideeën die voor meer wijken gelden bestaat er initiatiefkracht. Aanvragen hiervoor gaan ook via de webpagina van jij maakt de buurt.