Jongen van gierzwaluwkolonie Polaroidgebouw geringd

11 juli 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Aan de muur van het voormalig Polaroidgebouw aan de Hoge Bothofstraat hangen zo’n 30 gierzwaluwenkasten. Gisteren zijn de jongen van de gierzwaluwkolonie die daar verblijven geringd. Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit. Het ringen van de jongen, en daarmee het monitoren van de gierzwaluwkolonie, is het langstlopende ringonderzoek van gierzwaluwen van Nederland. De Vogelwerkgroep coördineert en voert dit onderzoek samen met de boomploeg van Onderhoud Enschede, stadsdeelbeheer centrum en woningbouwcorporatie Domijn uit. Een prachtige samenwerking!

“De resultaten zijn positiever dan vorig jaar”, vertelt initiatiefnemer Leo Hassing. “Dit jaar zijn 6 van de 29 kasten bezet en heeft ieder nestje ongeveer 3 jongen.” De oorzaak van deze relatief lage bezetting is onduidelijk. Wellicht verschuift de kolonie zich langzaam naar een andere geschikte locatie. In de gevels van een aantal woningen aan de Hoge Bothofstraat zijn ook gierzwaluwenkasten aangebracht. Ook zijn er kasten geplaatst aan de gevels van de Museumfabriek en het Stadskantoor.

“Ieder jaar komen we hier terug om de jonge gierzwaluwen te ringen en de kasten te bekijken. Sinds 1984 hangen de kasten hier aan de muur en sinds 1990 zitten er gierzwaluwen in. Vroeger waren bijna alle kasten bezet! Toch ben ik blij om inmiddels weer een kleine stijging te zien in het aantal bezette kasten. Hopelijk zet deze lijn zich door!”

Luis Gierzwaluw

Extra ontdekking: de gierzwaluwluisvlieg

De gierzwaluwluisvlieg is een luis die overwintert in de gierzwaluwkast. Ook deze keer heeft het team er een aantal gespot. De luizen wachten 9 maanden als pop in de kast om er daarna, op het moment dat de gierzwaluwen het nest weer gebruiken, uit te komen. Ze drinken het bloed van de jongen. Net als een teek zwelt hun lichaam dan op. Soms zitten er zoveel luisvliegen in een kast dat de jongen er veel last van hebben. Een enkele keer bezwijken de jongen eronder. Maar de populatie gierzwaluwen heeft er als geheel geen grote hinder van. Omdat het een inheemse soort is die bij ons lokale ecosysteem hoort, laten we de luisvliegen in principe met rust.

Zelf de gierzwaluw een handje helpen? 

Gierzwaluwen broeden veelal in oudere gebouwen omdat hierin meestal nog openingen zitten om onder het dak te kunnen komen. Bij nieuwbouw is dit steeds minder het geval. Ook op uw dak kunt u maatregelen treffen die gierzwaluwen helpen. Zo kunt u een normale dakpan vervangen door een zwaluwdakpan waar gierzwaluwen een nest in kunnen bouwen. Of hang een nestkast voor gierzwaluwen op.