Jurgen van Houdt is wethouder namens de ChristenUnie.

“Blij en dankbaar ben ik dat ik opnieuw de eervolle taak heb onze mooie stad mee te besturen. Ook deze collegeperiode kan Enschede op mij rekenen. De komende jaren houd ik mij bezig met onder meer jeugd en gezin, scholieren, studenten, en kwetsbare inwoners die opvang nodig hebben. Mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, moeten die van ons krijgen. Dat streven past goed bij de christelijk sociale waarden van mijn partij. Ik zet mij ook in voor gelijke kansen voor iedereen, en voor een gezond(er) leven. Het is belangrijk om te investeren in onze jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Mochten er zaken zijn die mensen onder mijn aandacht willen brengen, laat het weten! Ik hoor graag wat er leeft.”

Verantwoordelijk voor 

 • Jeugd & Gezin
 • Publieke gezondheid en preventie
 • Onderwijs (incl.huisvesting)
 • Kinderopvang
 • Toezicht & Handhaving sociaal 
 • Studentenbeleid
 • Maatschappelijke opvang, 
 • Verslavingszorg
 • Vrouwenopvang
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief KCM en VTT) 
 • Beschermd wonen 
 • Privacy en Gegevensbescherming
 • Ethische commissie 
 • Stadsdeelwethouder voor West
 • 4e locoburgemeester

Nevenfuncties door werk als wethouder

 • Lid Algemeen Bestuur /Dagelijks Bestuur Samen Twente
 • Lid Algemeen Bestuur Technology Base