Kadera vangt ook grote gezinnen op

04 september 2017

Ook vrouwen met meer dan drie kinderen hebben nu een veilige opvangplek in Enschede. Vrijdag 1 september hebben wethouder Jurgen van Houdt en adjunct-directeur van Kadera aanpak huiselijk geweld Jos Elshof de doorgang officieel geopend.

Soms is de situatie thuis zo onveilig geworden, dat moeders met kinderen acuut een ander onderkomen nodig hebben In Enschede. De afgelopen zomer is er verbouwd en is op twee verdiepingen een doorgang gemaakt tussen twee appartementen. Daarmee is er nu ook voldoende ruimte voor vrouwen met vier of meer kinderen. Zodra het nodig is, kan een cliënt, met behulp van een interne doorgang, gebruikmaken van twee appartementen. Gezinnen met maximaal drie kinderen konden al terecht in de opvang.

Wethouder Jurgen van Houdt heeft zich persoonlijk ervoor ingespannen om ook grotere gezinnen veilig te kunnen opvangen in Enschede.

Een plek waar je je veilig te voelt

Kinderen in de opvang hopen op ‘een normaal leven’, waarin zij de kans krijgen om te doen wat andere kinderen doen: naar school gaan, gezellig thuis zijn, spelen met vriendjes én je dromen najagen. Wethouder Van Houdt: “Dat gunnen we ieder kind, zeker kinderen die al zoveel hebben meegemaakt.  Kinderen in de vrouwenopvang behoren tot de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Vrijwel alle kinderen hebben ingrijpende en soms traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Kinderen in de opvang hebben een plek nodig waar zij zich veilig kunnen voelen en waar zij zich terug kunnen trekken.”

Ook Jos Elshof, adjunct-directeur Kadera, is verheugd over de verbouwing: ‘’We zijn blij dat de doorgang gerealiseerd is. We kijken ook uit naar de verdere ontwikkelingen samen met andere partijen voor de kwetsbare groepen.’’

Fotobijschrift: Wethouder Jurgen van Houdt (links) en Jos Elshof, adjunct-directeur Kadera openen de doorgang voor opvang van groteregezinnen.