Kansspelvergunning/- melding

Op grond van de Wet op de kansspelen moet u voor het organiseren van een verloting bij de gemeente een vergunning aanvragen. Dit moet u uiterlijk drie weken van tevoren doen. Het kansspel dient te worden georganiseerd ten behoeve van een specifiek (goed) doel.

Het organiseren van overige kleine kansspelen, zoals bijvoorbeeld een kienspel (bingo) of het rad van avontuur, is niet aan een vergunning gebonden. Wel moet u dit voornemen uiterlijk veertien dagen van tevoren melden bij uw gemeente. De gemeente heeft de bevoegdheid om voorschriften voor zo'n bijeenkomst vast te stellen. Deze voorschriften liggen dan vast in een gemeentelijke verordening. Indien aan die voorschriften niet kan worden voldaan, heeft de gemeente de bevoegdheid om de bijeenkomst te verbieden.
U kunt per melding maximaal 6 trekkingsdata toevoegen. Als er sprake is van meerdere trekkingsdata, dan dient u hiervoor meerdere meldingen in te dienen. 

Kijkt u bij 'Voorwaarden' wat u nodig heeft voor het indienen van een kansspelmelding of een kansspelvergunning. Vervolgens leest u bij 'Online regelen' hoe u e.e.a. digitaal kunt regelen.