Kinderopvanginstelling

Kijk op het ondernemersplein hoe u zich moet inschrijven en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

GGD toetst aanvraag

Nadat uw aanvraag is ingediend bij de gemeente wordt deze doorgestuurd naar de GGD Regio Twente. Deze toetst of de aanvraag en de opvanglocatie aan alle eisen voldoet en brengt advies uit aan de gemeente.

Termijn

De gemeente probeert uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Zij heeft uiterlijk 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode zal de GGD de gegevens en omstandigheden controleren.

Inspectierapporten

De inspectierapporten van de GGD over de kwaliteit van de kinderopvangorganisaties worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LKRP)