Kleinschalig project

Een kleinschalig en vernieuwend project tot € 10.000,-

U kunt een aanvraag doen voor subsidie voor uw project voor meer weerbaarheid en wendbaarheid als u:

  • een plan heeft voor een kort, vernieuwend project, gevestigd bent in Enschede en u:
  • een culturele instelling bent of;
  • een ontvanger bent van een subsidie in 2020 of 2021 op grond van de subsidieverordening Culturele activiteiten Enschede 2014 en gevestigd in Enschede of;
  • een amateurkunstvereniging bent;

Of een zelfstandige zonder personeel bent die:

  • tenminste twee jaar werkt in culturele sector van Enschede (teruggerekend vanaf het moment van de aanvraag);
  • woont in de gemeente Enschede.