Klimaatbestendige aanpassingen van de Jufferbeek in Lonnekerberg

18 augustus 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Half augustus start Landschap Overijssel met werkzaamheden aan de Jufferbeek in het natuurgebied Lonnekerberg. De beek wordt ondieper gemaakt, zodat ze het water tijdens de droge periodes beter kan vasthouden. De aanpassing van de Jufferbeek past in een reeks maatregelen die de afgelopen jaren op de Lonnekerberg en in de omliggende natuurterreinen zijn uitgevoerd om de natuur weerbaar te maken tegen klimaatverandering. De werkzaamheden duren tot medio november 2023.

De verandering van het klimaat zorgt voor steeds extremere weersomstandigheden; periodes van droogte houden langer aan en tijdens regenbuien valt er vaker een grote hoeveelheid water. Het is daarom belangrijk het water langer vast te houden, zodat er voldoende overblijft tijdens droge periodes. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat er tijdens hevige regenbuien geen wateroverlast ontstaat. 

Een diepe beek die grondwater uit de omgeving weghaalt

De Jufferbeek is op dit moment diep uitgesleten en onttrekt hierdoor veel (grond)water uit de omgeving. Door de beek ondieper te maken, gebeurt dit minder en wordt het bufferende vermogen van de bodem groter. Door het water beter vast te houden in de bodem, kan de grondwaterstand stijgen en is de natuur minder kwetsbaar in tijden van droogte.

Wat gaat er precies gebeuren?

Op de beekbodem wordt een laag leemhoudend zand aangebracht. Ook komen er drempels op de beekbodem die het zand goed vasthouden. Dit voorkomt dat de beek uitslijt. Tegelijkertijd behoudt de beek het vermogen om het water dat tijdens hevige regenbuien valt, goed af te voeren. De hoogtes van de nieuwe beekbodem zijn met zorg vastgesteld, zodat het afgevoerde water de omgeving niet natter maakt.

Hoewel de werkzaamheden grotendeels bij de beek plaatsvinden, is het mogelijk dat bezoekers tijdens een wandeling kranen en trekkers tegenkomen die de leem en het materiaal voor de drempels aanvoeren. Mochten hiervoor wandelpaden gebruikt worden, dan zal dit duidelijk worden aangegeven.

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON)

Het klimaatbestendiger maken van de Jufferbeek wordt mede mogelijk gemaakt door het Waterschap Vechtstromen en de Provincie Overijssel. Met het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) werken regionale partners aan een klimaatbestendig en robuust watersysteem, zodat er in de toekomst geen watertekorten ontstaan. Landschap Overijssel werkt in verschillende natuurgebieden aan de verbetering van biodiversiteit en bestendigheid van het klimaat. Met verschillende maatregelen zorgt ze ervoor dat er in droge periodes voldoende water beschikbaar blijft. Dit maakt de natuur minder kwetsbaar voor het veranderende klimaat. Hier profiteren niet alleen mensen van, maar ook planten en dieren.