Klimaatdoelen zekerstellen vraagt focus op uitvoering

18 april 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
Groene zonne- en windenergie

Het bedrijfsleven is ervan overtuigd dat het klimaatdoel van het kabinet van tenminste 55% CO2-reductie in 2030 nog altijd kan worden gehaald.

Daarvoor is cruciaal dat de uitvoering van de reeds bestaande plannen wordt versneld en extra reducties mogelijk worden gemaakt. ‘Nederland heeft er dringend behoefte aan dat we weer dingen voor elkaar krijgen. Nodig zijn oplossingen met draagvlak bij burgers en ondernemers.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het commissiedebat over het zogeheten IBO-klimaat van maandag 17 april 2023.

Lees meer op de website van het MKB.nl.