Kort nieuws: Koopt of verkoopt u een auto? Geef dit door

19 juni 2017

Koopt u een auto en staat deze op uw naam? Of verkoopt u uw auto? Geef dit dan door aan de gemeente. Dit is belangrijk omdat de waarde van uw auto of het geld dat u door de verkoop krijgt meetelt bij uw eigen vermogen. En de hoogte van het eigen vermogen telt mee voor het bepalen van het recht op uitkering.

Geef de koop of verkoop van uw auto daarom altijd door aan de gemeente. Het is ook belangrijk dat u de bewijsstukken bewaart. Bijvoorbeeld van eventuele inkomsten of een vrijwaringsbewijs.

U kunt dit doorgeven door te bellen met het Gemeentelijk Contact Centrum via 053 – 481 7800. 

Terug naar de nieuwsbrief