Kuipersdijk klimaatbestendig: Ruimte voor water en groen

05 september 2022
Uitgelicht Nieuws
De Kuipersdijk is nu klimaatbestendig

De Kuipersdijk en omgeving zijn nu geheel klimaatbestendig

Met het asfalteren van de kruising in de zomer werden de laatste werkzaamheden van project GroenBlauw Kuipersdijk afgerond. Verlaagde groenstroken langs de straten, ondergrondse regenwaterbuizen en plekken voor wateropvang verminderen het risico op wateroverlast. Extra bomen, nieuwe wilgenbosjes en de vele grassen en bloemen maken de omgeving koel op warme dagen en vormen een nieuw leefgebied voor allerlei verschillende dieren. Nu nog geduld hebben tot volgend jaar, wanneer alle grassen en bloemenmengsels ontkiemd en gegroeid zijn, om het echte eindresultaat te zien.   

De Kuipersdijk ter hoogte van de kruising met de Wethouder Beversstraat en de J.J. Van Deinselaan was jarenlang één van de tien plekken in de stad met een zeer hoog risico op wateroverlast. Als het heel hard regende, kwamen de Kuipersdijk en de straten eromheen onder water te staan. Het verkeer, zoals ook de hulpdiensten, kon niet meer door de straten. In de toekomst komen zware regenbuien steeds vaker voor. Ook krijgt Enschede te maken met hetere zomers en langere perioden zonder regen. Dankzij project GroenBlauw Kuipersdijk is de omgeving van de kruising klaar voor het weer van de toekomst. 

“GroenBlauw Kuipersdijk is een project om trots op te zijn”, licht wethouder Leefomgeving Marc Teutelink toe. “Met de plekken voor wateropvang en de vele planten, struiken en bomen is de omgeving aantrekkelijker en veiliger geworden. De grootse werkzaamheden in het voorjaar zorgden ervoor dat een belangrijke kruising een paar weken gedeeltelijk dicht was. Toch bleef de overlast zo laag mogelijk, doordat alles uitgevoerd is binnen de geplande tijd. Ook viel het project een stuk goedkoper uit dan we jaren geleden hadden ingeschat. Tegenwoordig kiezen we er namelijk voor water boven de grond op te vangen in plaats van in ondergrondse buizen en bassins. Zo kunnen we veel meer water kwijt en kan dat water in de grond zakken wat goed is tegen verdroging. Ook maakt water de omgeving koeler. Tegelijkertijd ontstaat een nieuw waterrijk leefgebied dat aantrekkelijk is voor verschillende dieren, zoals insecten, vlinders en vogels.” 

De aanpassingen in het kort

Langs de Kuipersdijk aan de kant van Het Stedelijk Lyceum is de groenstrook tussen de weg en het fietspad dieper gemaakt. Water kan nu van de weg daarheen stromen. Voor het Aquadrome is de bestaande groenstrook ook dieper gemaakt. Deze plek vangt het water op dat vanaf de Van Deinselaan naar de kruising stroomt. Als het heel hard regent, stroomt het water van deze groenstroken onder de weg door naar grote, groene verlagingen langs de Wethouder Beversstraat en het Spaansland. Hier kan het water de grond in trekken. Als het extreem hard regent, voeren de verlagingen het water af naar de riolering. In de groenstroken en verlagingen zijn verschillende nieuwe bomen, wilgenbosjes, grassen en bloemen geplant.