Kwaliteit beheer openbare ruimte

De openbare ruimte onderhouden we in het grootste deel van Enschede op het niveau basis. De binnenstad onderhouden we op het niveau hoog. De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is.

De verschillen tussen de niveaus basis en hoog staan in een kwaliteitscatalogus. Medewerkers van de gemeente controleren regelmatig of we de niveaus halen. U kunt dit ook zelf doen met behulp van de kwaliteitscatalogus.

  • Kies een gebied van ongeveer 100 bij 100 meter, bijvoorbeeld een blok van enkele straten
  • Beoordeel het gemiddelde beeld per onderwerp aan de hand van de foto’s en omschrijvingen
  • Vergelijk het met de afspraak voor het betreffende gebied
  • Meld het verschil via Melding doenexterne-link-icoon of bel 053 – 481 76 00