"Laat Europa ook lokaal het onderwerp van gesprek zijn"

11 september 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Europa begint lokaal: bij de gemeente. Daarom zijn raadsleden Susanne Reinhoffer (Gronau) en Erik Kemp (Enschede) sinds kort lid van het Europese netwerk: “Geef vorm aan Europa in de lokale politiek”. Erik: “Europa voelt voor veel mensen misschien als een ‘ver van mijn bed show’. Maar wat de Europese Unie besluit, beïnvloedt ook ons beleid in Enschede. Juist daarom moet Europa ook lokaal een onderwerp van gesprek zijn.” Het nieuwe netwerk, dat speciaal voor raadsleden uit EU-steden is opgestart, heeft als doel om Europa letterlijk dichterbij haar inwoners te brengen.

Europa avond op 14 september

Om Europa dichterbij de inwoners van Enschede en Gronau te brengen, organiseren Susanne Reinhoffer en Erik Kemp 14 september een discussieavond over het thema Europa. Deze datum is niet zomaar gekozen. Eén dag ervoor geeft Ursula von der Leyen de ‘State of the Union’ toespraak waarin zij de balans opmaakt van wat er het afgelopen jaar in de Europese Unie is gebeurd, en vertelt ze waar de focus en uitdagingen van de Europese Commissie de komende tijd zal liggen. 

Erik: ‘Op 14 september willen we met inwoners bijeenkomen om de speech te bespreken en in gesprek te gaan over het belang van de EU voor ons lokaal beleid. Ik zie het echt als een moment om samen te komen en ideeën uit te wisselen en input en meningen over de EU op te halen. Hierbij is iedereen uit onze beide steden die hierover in gesprek wil gaan welkom.’

Het belang van Europees samenwerken

Erik: “Enschede is als grensstad de poort naar Europa. Het belang van Europa en van grensoverschrijdend samenwerken is hier heel duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar het thema stikstof. Hoe kunnen we dit thema bijvoorbeeld hier anders aanpakken dan in Duitsland, 5 kilometer verderop? Als wet- en regelgeving niet op elkaar afgestemd zijn, levert dat problemen op.”

Uitleg vertegenwoordiging van Enschede in het netwerk voor raadsleden

Per Europese stad is één raadslid lid van dit netwerk. De gemeente kiest dit lid zelf uit, hierbij ligt het initiatief in deze fase bij de raadsleden zelf. Vanuit gemeente Enschede is dit op dit moment raadslid Erik Kemp. Dit staat los van een politieke partij en is niet persoonsgebonden. Naast het raadslid is ook een ambtenaar van de gemeente Enschede bij het netwerk betrokken. Dit is Bart Molenkamp, adviseur Europa.