Lancering M-Pact

21 juni 2016

Nieuwe organisatie voor vrijwillige inzet, educatie en participatie

Op vrijdag 24 juni a.s. zal tijdens een Open Dag de lancering en de officiële opening van de nieuwe locatie plaatsvinden van M-Pact, de nieuwe organisatie die ontstaan is uit de fusie tussen Vrijwilligers053 en de Volksuniversiteit Enschede. M-Pact is verantwoordelijk voor vrijwillige inzet, educatie en participatie en stimuleert en inspireert tot maatschappelijk meedoen, met als visie:

‘Iedere inwoner telt en iedereen moet op zijn of haar manier mee kunnen doen in de stad, eigen wijk of buurt’. Het gaat om het stimuleren en verbinden van mensen zodat zij zelf vorm en invulling kunnen (blijven) geven aan een betekenisvol leven.

Het doeleinde (missie) is:

  1. (Mede)faciliteren dat iedereen meedoet (iets doet voor de samenleving);
  2. Stimuleren van Maatschappelijk Betrokken en Sociaal Ondernemerschap;
  3. Bijeenbrengen van inwoners/maatschappelijke organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

Passend bij dit doeleinde is de taak van de nieuwe organisatie: verbinden, inspireren en ontzorgen.

Het platform doet dat door voor individuele inwoners, burgerinitiatieven, (vrijwilligers)organisaties, bedrijven en gemeente(n) (o.a. wijkteams) te voorzien in:

  1. Ondersteuning en advies
  2. Training/educatie
  3. Bevorderen van integratie, participatie en activering

Uitgangspunt is het faciliteren van eigen (burger)kracht. Er zijn talloze mooie projecten en initiatieven in Enschede op het gebied van maatschappelijk meedoen. M-Pact wil in gezamenlijkheid bevorderen dat deze activiteiten en initiatieven tot uitvoering worden gebracht en worden geborgd. M-Pact verzorgt de realisatie van de speerpunten uit het gemeentelijk actieplan Vrijwillige Inzet en sluit aan bij het actieplan Mantelzorg. Als gemeente zien we veel kansen en mogelijkheden in de fusie die is ontstaan. In 2015 is de wens door partijen in de stad geuit om één overkoepelend punt voor vrijwillige inzet te creëren. Door deze fusie is dit gerealiseerd en is de plek in Enschede om maatschappelijk mee te kunnen doen versterkt. 

Meer info over M-Pact via www.m-pact.nl. M-Pact is te bezoeken op twee locaties:

Lonnekerspoorlaan 122 (Prismare), 7523 JM Enschede
Boulevard 1945-3, 7511 AA Enschede

De Open Dag zal plaatsvinden op vrijdag 24 juni van 10.00 – 17.00 uur aan de Boulevard 1945-3 (naast ING Bank). Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom en kunnen zich die dag inschrijven en op informele wijze kennismaken met M-Pact. Een hapje en een drankje staan klaar.