Leerlingen Bonifatiusschool op bezoek in stadhuis

27 juni 2017

Maandagmiddag kregen de groepen 7 en 8 van de Bonifatiusschool een rondleiding door het stadhuis. Aansluitend speelden de leerlingen het raadsspel.

Tijdens dit spel, dat in de raadszaal plaatsvindt, kruipen de leerlingen in de rol van de burgemeester, een wethouder of een partijlid en behandelen een thema dat zij op school hebben voorbereid. In dit geval ging het om het aanleggen van een weg.

De discussie kwam echt op gang: een ‘wethouder’ die het heeft over een 'potje' waar nog wat geld uit gehaald kan worden, een ‘partijlid’ in de dop die aangeeft dat een zandweg - hoe leuk ook bedacht - niets oplost. Kortom, het inlevingsvermogen van de leerlingen was groot, de leerlingen gingen op in hun rol en standpunten werden serieus verdedigd.

Het was een leerzame en leuke ochtend.