Actuele informatie

Jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst Oosterbegraafplaats

De gemeente Enschede organiseert jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst op 1 november op de Oosterbegraafplaats aan de Noord Esmarkerrondweg 407. Door de geldende RIVM-richtlijnen zijn wij echter genoodzaakt deze bijeenkomst dit jaar anders te organiseren. 

De begraafplaats is op zondag 1 november vanaf 17.00 uur sfeervol met fakkels verlicht en er worden grafkaarsjes ter beschikking gesteld om bij een graf te plaatsen of in een hartvormige gedenkplek op het voorterrein. Afwijkend van vorige jaren is er dit jaar helaas geen centrale ontmoeting met muziek en passende teksten. 

De begraafplaats is vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur geopend. Binnen deze tijdsperiode wordt u in de gelegenheid gesteld uw dierbaren of geliefden te herdenken. Wij hopen u op deze manier toch troost te bieden in deze moeilijke tijd. 

Wij gaan ervan uit dat u zich aan de geldende richtlijnen houdt en 1,5 meter afstand bewaart tot anderen zodat deze avond veilig verloopt.
Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden en u hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de Oosterbegraafplaats op telefoonnummer (053) 432 32 62. U kunt ook een e-mail sturen naar gedenkpark@enschede.nl.

Ruimen van graven en urnen op de Oosterbegraafplaats en Westerbegraafplaats

Vanaf 1 januari 2021 wordt een aantal graven bovengronds geruimd. Dit houdt in dat de monumenten worden verwijderd van de graven waarvan de grafrechten niet zijn verlengd en waarvan de grafrust is verstreken. Het betreft de volgende grafvakken:

  • Oosterbegraafplaats, Noord Esmarkerrondweg 407: vakken B20B, B40, C40, I-3 en U. Uit de urnengedenkplaats U zullen de urnen worden verwijderd en de as worden verstrooid op het strooiveld op de Oosterbegraafplaats.
  • Westerbegraafplaats, Hengelosestraat 487: vakken 3.2, 4.4, 6.2/A, 10.2, 10.4, 12.4, B10A, B20, B20B, BK en E.OUD.
  • Op de Westerbegraafplaats zijn op 20 maart 2018 bij het vak G1 (8.2) nummer 1 tot en met 106 borden geplaatst, met het verzoek dat de rechthebbende of belangstellende zich wil melden i.v.m. ruimingen. Dit is ook vermeld in de informatiekast op de Westerbegraafplaats. 
  • De gemeente Enschede is bezig met onderzoek naar nabestaanden en indien mogelijk worden deze benaderd. Graven van dit vak waarbij, op 1 januari 2021, geen actuele rechthebbende bekend is, zullen bovengronds worden geruimd. 
  • Op de Oosterbegraafplaats zijn op 12 juni 2018 bij het vak K-4 nummer 1 tot en met 160 borden geplaatst, met het verzoek dat belangstellenden zich willen melden i.v.m. ruimingen. 
  • Dit is ook vermeld in de informatiekast op de Oosterbegraafplaats. 
  • Graven van dit vak waarbij, op 1 juli 2021, geen actuele rechthebbende bekend is, zullen bovengronds worden geruimd. 
  • Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de Westerbegraafplaats op telefoonnummer 053 435 91 31 of met de Oosterbegraafplaats op telefoonnummer 053 432 32 62. U kunt ook een
  • e-mail sturen naar gedenkpark@enschede.nl.

Hebt u vragen?

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de Westerbegraafplaats op telefoonnummer (053) 435 91 31 of met de Oosterbegraafplaats op telefoonnummer (053) 432 32 62. U kunt ook een e-mail sturen naar gedenkpark@enschede.nl