Algemene informatie

Vragen

Heeft u een algemene vraag over de Ooster- of Westerbegraafplaats? Neem telefonisch contact op:

  • Westerbegraafplaats: 053-435 9131 
  • Oosterbegraafplaats: 053-432 3262

Of stuur een mail naar gedenkpark@enschede.nl

Uitvaart

De uitvaart wordt meestal in overleg met de familie en/of geestelijke geregeld. Nabestaanden geven vaak een eigen inhoud aan de uitvaart en verzorgen zelf een aantal zaken. Bijvoorbeeld het dragen van de kist, het dichten van het graf of het 'live' spelen van muziek tijdens de plechtigheid bij het graf. Het is belangrijk dat elke plechtigheid aan de wensen van de overledene en de nabestaanden voldoet.

Faciliteiten

Zowel de Westerbegraafplaats als de Oosterbegraafplaats hebben aula's waar de mogelijkheid wordt geboden voor condoleren, koffietafels en herdenkingsdiensten. Vooraf kunt u met de begrafenisondernemer of met de beheerder van de begraafplaats afspraken maken over het verloop van de uitvaart en het gebruik van de faciliteiten. 

Tarieven

De tarieven van de verschillende graven staan vermeld op de pagina van de betreffende begraafplaats. Bekijk de tarievenlijst voor de begraafplaatsen of de tarievenlijst voor gedenkplaatsen voor as.

Tijden

Begravingen en bijzettingen zijn mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag met toeslag om 10.00, 11.30 en 13.00 uur. De begraafplaatsen en gedenkparken zijn dagelijks van zonsopkomst tot zonsondergang vrij toegankelijk voor iedereen.

Graven en asbestemmingen

Bij het regelen van een uitvaartplechtigheid is de keuze van een graf of een asbestemming een belangrijke beslissing. Bij crematie kan de urn of alleen de as een mooie bestemming op de begraafplaatsen krijgen, bijvoorbeeld een urnentuin, een nis, het strooiveld of het Bos van Herinnering. Voor een graf kunt u kiezen uit onder andere: een familiegraf, algemeen graf, kindergraf, wandgraf of een keldergraf.

Grafbedekkingen en -monumenten

Voor het plaatsen van grafbedekkingen zoals grafplaten, gedenkstenen en plintbanden is een vergunning nodig. De vergunningaanvraag wordt meestal via de steenhouwer geregeld. Particulieren kunnen ook zelf een aanvraag bij gemeente Enschede indienen via het formulier aanvraag momumentenvergunning. Voor de verschillende graven bestaan eisen ten aanzien van de maatvoering van de grafbedekkingen en -monumenten.

Stuur een mail naar gedenkpark@enschede.nl om een aanvraagformulier te ontvangen. U kunt het formulier digitaal invullen. Zorg dat u het formulier daarna uitprint en handmatig ondertekent. Scan het formulier in en stuur het naar gedenkpark@enschede.nl.

Onderhoud graven

Het is voor de nabestaanden mogelijk de graven zelf te onderhouden of een onderhoudscontract met de gemeente af te sluiten. Onder een contract vallen basisonderhoudswerkzaamheden zoals snoeien, het verwijderen van onkruid of uitgebloeide bloemen en het behandelen van de grafsteen met een anti-algen groeimiddel. Graven met grasbedekking worden uitgegeven inclusief onderhoud. Naast het basisonderhoud is een nabestaande altijd vrij om zelf het graf te verfraaien. Daarbij moet wel worden voldaan aan de eisen ten aanzien van de grafbedekkingen. Zo blijft de begraafplaats een mooie uitstraling behouden en blijven de graven goed onderhouden. Medewerkers van de gemeente onderhouden het overige groen op de begraafplaatsen en gedenkparken.

Correspondentie over graven

De correspondentie over de uitgegeven graven (eigenlijk de grafrechten) verloopt via de rechthebbenden van de grafrechten. Rechthebbenden krijgen een zogeheten grafakte waarin grafrechttermijn, het graftype en nummer vermeld staat. Rechthebbenden dienen altijd schriftelijk mededeling te doen van wijzigingen zoals: een ander persoon aanwijzen als rechthebbende, een adreswijziging of een wens tot verlenging van het grafrecht. Bij deze schriftelijke mededelingen dienen altijd de grafnummers te worden vermeld.

Reserveringen

Het is mogelijk graven te reserveren: de wand- en keldergraven op de Oosterbegraafplaats kunnen voor een termijn van maximaal 10 jaar worden gereserveerd. Reserveringen voor alle andere graven kan maximaal voor 5 jaar.

Hergebruik van stenen grafmonumenten t.b.v behoud van natuursteen

De grafmonumenten op onze begraafplaats zijn van grote waarde. Voor nabestaanden vormen zij een zichtbare en persoonlijke herinnering aan het leven van dierbaren, een plaats om bij te gedenken. De grafmonumenten gezamenlijk vormen een geschiedenisboek van de gemeente. De grafmonumenten die van steen zijn gemaakt, hebben een indrukwekkend lange geschiedenis. Honderden miljoenen jaren geleden zijn zij door de natuur gevormd. Steenhouwers hebben er vorm aan gegeven en de stenen persoonlijk gemaakt. Een indrukwekkende samenwerking tussen natuur en menselijke energie. De meeste hardstenen grafmonumenten kunnen nog vele tientallen en soms honderden jaren de functie van grafmonument blijven behouden. Daar dragen wij als begraafplaats graag aan bij, met eerbied voor mens en natuur. Dat doen wij op de volgende wijze. Wanneer de grafrechten komen te vervallen krijgen de nabestaanden de gelegenheid om de grafsteen op te (laten) halen. In de meeste gevallen willen zij hier echter geen gebruik van maken en wordt het monument eigendom van de begraafplaats. Wij stellen het dan ter beschikking aan steenhouwers om er een grafmonument voor een andere familie van te maken. De persoonlijke gegevens en herkenbaarheden worden dan uiteraard verwijderd. Vanzelfsprekend communiceert de steenhouwer aan de nieuwe eigenaren dat het om een monument gaat dat een nieuw leven heeft gekregen. 

Hiermee voorkomen wij dat de stenen worden vergruisd en bijvoorbeeld onder het wegdek verdwijnen en blijven ze hun hoogwaardige functie behouden.

Wandel- en bomenroutes

Er is een wandelroute langs de meest bijzondere graven. Ook staan hier bijzondere bomen. Een bomenroute leidt u langs een 50-tal bomen. De Ooster- en Westerbegraafplaats kunnen min of meer beschouwd worden als een 'stenen archief' van de stad. De graven, de namen en de grafopschriften geven een afspiegeling van Enschede over de afgelopen honderd jaar. Beide parken zijn een wandeling waard. 

Voor de wandelroutes zijn boekjes beschikbaar die u rondleiden over beide begraafplaatsen. De route is gemarkeerd via genummerde paaltjes. Een aantal kenmerkende graven en grafsymbolen worden tijdens de wandeling beschreven. De boekjes zijn zowel per e-mail gedenkpark@enschede.nl als telefonisch via 053-435 9131 of 053-432 3262 te bestellen. De boekjes zijn gratis beschikbaar.

Graven vinden via de Grafzoeker

Als u een graf wilt vinden, kan dat via de website van Grafzoeken. Hier voert u uw gemeente, de begraafplaats en de naam van een overledene in. Vervolgens laat de website u zien waar het graf zich op de begraafplaats bevindt.