Ondernemingen

Aangifte van overlijden

Binnen zes werkdagen na een overlijden moet hiervan aangifte worden gedaan bij de burgerlijke stand. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Voor aangifte heeft u een verklaring van overlijden van een arts nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van overlijden op en geeft hiervan een kopie af. Dit is het officiële bewijs van het overlijden van iemand. Vervolgens verleent de ambtenaar toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit mag niet eerder gebeuren dan 36 uur na overlijden en niet later dan 6 werkdagen na overlijden.

U kunt hier een formulier 'aangifte begraving/bijzetting' downloaden:

U kunt het formulier digitaal invullen. Zorg dat u het formulier daarna uitprint en handmatig ondertekent. Scan het formulier in en stuur het naar gedenkpark@enschede.nl.

Afspraak voor een uitvaart

Leg zelf uw afspraak vast via  de digitale agenda via de app Begraafplaatsagenda.nl van Centric. Download de app.

Aanvraagformulier Monumentenvergunning

Voor het plaatsen van een gedenksteen (monument) heeft u een vergunning nodig.

U kunt hier een ‘Aanvraagformulier monumentenvergunning’ downloaden:

U kunt het formulier digitaal invullen. Zorg dat u het formulier daarna uitprint en handmatig ondertekent. Scan het formulier in en stuur het naar gedenkpark@enschede.nl.

Tarievenlijsten per begraafplaats

De drie gemeentelijke begraafplaatsen in Enschede bieden verschillende soorten graven aan.

Welke soorten dit zijn en hoeveel ze kosten, vindt u in de tarievenlijst. Hier vindt u voor elke begraafplaats de beschikbare graftypen.