Oosterbegraafplaats

Oosterbegraafplaats en gedenkpark

In 1899 is de "Oosterbegraafplaats" geopend in een parkachtige landschapstijl. In 1929 werd de begraafplaats uitgebreid van 7,7 tot 12 hectare. Alle gebouwen zijn in de stijl van de Amsterdamse School destijds gebouwd. De begraafplaats is een rijksmonument.
Op de Oosterbegraafplaats worden nieuwe graven uitgegeven of kunnen overledenen worden bijgezet in bestaande graven. Sinds 2004 kunnen mensen ook worden begraven in kelders of in een begraafmuur met wandgraven voor het ''bovengronds begraven" en met urnennissen. Daarnaast worden diverse mogelijkheden voor as bestemmingen geboden.

Adres en contact

Oosterbegraafplaats en gedenkpark
Noord Esmarkerrondweg 407
7533 BL Enschede
T. 053 4323262
E. gedenkpark@enschede.nl

Mogelijkheden en kosten

Er zijn verschillende graftypen. Deze hebben ieder hun eigen mogelijkheden, rechten, plichten en kosten. De tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2020. Bekijk het overzicht van alle tarieven en overige kosten die op deze begraafplaats van toepassing zijn.

Overige kosten

Overige tarieven

Verschillende soorten graven

Er zijn op deze begraafplaats verschillende soorten graven beschikbaar:

Algemene graven

Dit zijn graven zonder grafrechten. Deze worden na 10 jaar geruimd. Zowel kinderen als volwassenen kunnen hier worden begraven.

 • Afmeting van het graf: 200 x 100 cm.
 • Kindergraf: 150 x 75 cm.
 • Gedenkteken: Uitsluitend een staand gedenkteken, maximale breedte 70 cm.

B Grasgraf

U wordt rechthebbende van een graf waarin 1 of 2 personen of 2 of 4 as bussen kunnen worden begraven.

 • Afmeting en ligging van het graf: 2 x 1 m.
 • Monument: Uitsluitend een staand gedenkteken, maximum breedte 70 cm. Te plaatsen op een funderingsbalk.

B Vrije grafbedekking

U wordt rechthebbende van een graf waarin 2 personen of 4 as bussen kunnen worden begraven.

 • Afmeting en ligging van het graf: Minimaal 2 x 1 m.
 • Monument: Een staand gedenkteken van maximaal 70 cm
 • breed, en/of liggend gedenkteken of rand van maximaal
 • 7 cm hoogte, niet groter dan de maat van het graf.

U kunt het graf door ons laten onderhouden. Lees meer over de kosten per jaar.

Kindergraf

U wordt rechthebbende van een graf waarin 2 baby’s of kleuters of 4 asbussen van baby’s of kleuters kunnen worden begraven.
•    Afmeting en ligging van het graf: 1.50 x 0.75 m.
•    op het Kindergrafveld
•    Monument: Vrij.

U kunt het graf door ons laten onderhouden. Lees meer over de kosten per jaar.

Keldergraf

U wordt rechthebbende van een keldergraf waarin 2 personen (of 4 asbussen) kunnen worden begraven. U kunt de plaats van het graf zelf uitzoeken.

 • Afmeting en ligging van het graf:
 • De graven liggen in vak B10C.
 • Monument: Natuurstenen afsluitplaat met de afmetingen 66 x 78 cm.

Vrije keus keldergraf

U wordt rechthebbende van een keldergraf waarin, afhankelijk van de grootte en locatie, 2 personen of 4 asbussen kunnen worden begraven of as mag worden verstrooid. U kunt de plaats zelf uitzoeken binnen de door de beheerder aangegeven ruimten.

 • Afmeting en ligging van het graf: Afhankelijk van locatie en aantal m².
 • Monument: Vrij.
 • Termijn: 20 jaar, per 2 m² (inclusief standaard-kelderelement)

Wandgraf

U wordt rechthebbende van een wandgraf waarin 1 persoon (of 2 asbussen) kan worden bijgezet. U kunt de plaats van het wandgraf zelf uitzoeken.

 • Afmeting en ligging van het graf: Achterzijde van de begraafplaats in de wandgravengalerij.
 • Monument: Natuurstenen afsluitplaat.

Urnentuin

Op de Westerbegraafplaats is een urnentuin ingericht. U kunt een stukje van deze tuin huren om één of meerdere urnen in een keldertje te plaatsen. U kunt de urn in een sierurn op het graf plaatsen. U mag op dit graf ook de as verstrooien.

 • Afmeting en ligging van het graf: Maximaal 1 m².
 • Monument: Maximaal 70 x 70 cm.
 • Termijn: Minimaal 5 jaar.

Onderhoud: Exclusief maar het is mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten.

Verstrooien

U mag in overleg met de beheerder een plekje uitkiezen om de as van een overledene te verstrooien. Op een gedenkplaat kunt u een naamplaatje van de overledene laten bevestigen.

Kamer van Stilte

Op de Oosterbegraafplaats is in het hoofdgebouw een ruimte ingericht waarin u één of meerdere urnen kunt bijzetten in een  nis. In de ruimte is verwarming en zitgelegenheid. U krijgt een sleutel waarmee u 24 uur per dag toegang heeft tot de ruimte. U kunt de plaats waar u de urn wilt plaatsen zelf uitzoeken en naar wens bloemen of foto’s bijplaatsen.  

 • Afmeting: De opstelplaatsen voor de urnen zijn  70 cm x 70 cm.
 • Termijn: Minimaal 5 jaar.
 • Termijn

5 jaar; Per 5 jaar meer.

Columbarium

Op de Oosterbegraafplaats is een muur met wandgrafnissen en in het middendeel zijn nissen voor urnen: een columbarium. De urn komt in een nis en een natuurstenen plaat sluit de nis af. U kunt zelf de plaats van de nis uitzoeken.

 • Afmeting en ligging: In het columbarium.
 • Monument: Natuurstenen voorzetplaat passend in de sparingen van de prefab-betonnen urnen elementen.
 • Termijn: Per 5 jaar.
 • Onderhoud: Inclusief.