Tarievenlijst Oosterbegraafplaats en Rooms-Katholieke begraafplaats

Tarievenlijst beschikbare graven - Ooster- en RK Begraafplaats - t/m 31 december 2020
Graftype   Termijn Tarief 2020 Per 10 jaar meer of verlengen
B grasgraf 20 jaar € 1.985,00 € 990,00
B vrije grafbedekking 20 jaar € 1.985,00 € 990,00
B grasgraf (B20 en RK20 - 1 diep) 20 jaar € 1.600,00 € 800,00
K Kindergraf 20 jaar € 990,00 € 495,00
Ke Keldergraf 20 jaar € 3.495,00 € 1.745,00
Vke-graf 20 jaar € 6.260,00 € 2.065,00
W Wandgraf 20 jaar € 3.915,00 € 1.955,00
A Algemeen graf 10 jaar/alleen gebruiksrecht € 770,00 € 770,00 (10 jaar / 1x)

Alleen voor RK Begraafplaats Gronausestraat

Voor heruitgifte van graven of bijzettingen in bestaande graven moet u contact opnemen met de beheerder.

Tarievenlijst begraven - Ooster-en RK Begraafplaats - t/m 31 december 2020:

Begraven op werkdagen op de volgende tijden: 10.00, 11.30, 13.00 en 14.30 uur

€ 770,-

Begraven in K graf (kindergraf)

€ 385,-

Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk, van 12 jaar en ouder

€ 1.600,-

Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk, beneden 12 jaar

€ 805,-

Het verzamelen van overblijfselen van een lijk en en het dieper plaatsen daarvan in hetzelfde graf of net buiten de grafruimte

€ 605,-

Buiten de genoemde uren 75% toeslag (uitgezonderd de zondag hiervoor geldt een toeslag van 100%)

In de graven A en vak B20 en RK20 en kan slechts 1 overledene begraven worden

Grafrechten kunnen na verval van de rechten conform de Wet op de Lijkbezorging met 10 jaar of 20 jaar per keer

verlengd worden. Dit geldt ook voor reeds uitgegeven rechten die nog niet vervallen zijn.

Tarievenlijst reserveren - Ooster- en RK Begraafplaats - t/m 31 december 2020:

Reserveringen voor wand- en keldergraven op voor maximaal 10 jaar, per graf

€ 660,-

Reserveringen voor alle graven "met uitsluitend recht" (behalve wand- en keldergraven) voor maximaal 5 jaar, per graf

€ 275,-

Onderhoud van een graf per m2 grafoppervlakte: het recht kan worden afgekocht:

Tarievenlijst Ooster- en RK Begraafplaats - onderhoud t/m 31 december 2020:

voor 5 jaar voor

€ 130,-

voor 10 jaar voor

€ 260,-

voor 20 jaar voor

€ 520,-

TARIEVEN OOSTER- en RK BEGRAAFPLAATS vergunning t/m 31 december 2020:
Kosten voor het overschrijven van grafrechten € 50,-

Kosten vergunning gedenkteken (wordt apart in rekening gebracht)

€ 60,-

Fundatie gebruik

€ 190,-

 

Tarievenlijst aula gebruik - Ooster- en RK Begraafplaats - t/m 31 december 2020:

Fundatie gebruik

€ 190,-

Voor het gebruik van een uitvaartpaviljoen wordt geheven per keer

€ 90,-

Voor het gebruik van de aula voor een dienst wordt geheven per keer

€ 140,-

 

Zoals vastgesteld in de beheerverordening begraafplaatsen van 2018

Zie voor uitgebreide informatie onze brochure Beschikbare graven en www.enschede.nl/leven-reizen-papieren/