Tarievenlijst Oosterbegraafplaats en Rooms-Katholieke begraafplaats

Tarievenlijst beschikbare graven - Ooster- en RK Begraafplaats - t/m 31 december 2021
Graftype   Termijn Tarief 2021 Per 10 jaar meer of verlengen
B grasgraf 20 jaar € 2.015,- € 1.010,-
B vrije grafbedekking 20 jaar € 2.015,- € 1.010.-
B grasgraf (B20 en RK20 - 1 diep) 20 jaar € 1.625,- € 815,-
D graf (4 personen) 20 jaar € 4.780,- € 2.390,-
K Kindergraf 20 jaar € 1.010.- € 505,-
Ke Keldergraf 20 jaar € 3.550,- € 1.775,-
Vke-graf 20 jaar € 6.360,- € 2.100.-
V Oud 20 jaar € 3.495,- € 1.745,-
W Wandgraf 20 jaar € 3.975,- € 1.990,-
A Algemeen graf 10 jaar/alleen gebruiksrecht € 785,- € 785,- (10 jaar / 1x)

Alleen voor RK Begraafplaats Gronausestraat

Voor heruitgifte van graven of bijzettingen in bestaande graven moet u contact opnemen met de beheerder.

Tarievenlijst begraven - Ooster-en RK Begraafplaats - t/m 31 december 2021:

Begraven op werkdagen op de volgende tijden: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur

€ 785,-

Begraven in K graf (kindergraf)

€ 390,-

Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk, voor een persoon van 12 jaar en ouder

€ 1.625,-

Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk, voor een persoon  beneden 12 jaar

€ 820,-

Het verzamelen van overblijfselen van een lijk en en het dieper plaatsen daarvan in hetzelfde graf of net buiten de grafruimte

€ 615,-

Buiten de genoemde tijden op weekdagen  € 250,- toeslag.
Zaterdag en zondag geldt een toeslag van € 500,-

In de graven A en vak B20 en RK20 en kan slechts 1 overledene begraven worden.

Grafrechten kunnen na verval van de rechten conform de Wet op de Lijkbezorging met 10 jaar of 20 jaar per keer
verlengd worden. Dit geldt ook voor reeds uitgegeven rechten die nog niet vervallen zijn.