Overige tarieven

Omschrijving / prijs

Onderstaande tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2017

Begraven en bijzetten

 • Voor het bijzetten van een urn of asbus.
€ 180,00
 • Het verstrooien van as.
€ 180,00
 • Voor het begraven.
€ 710,00
 • Voor het begraven in kindergraven.
€ 355,00
 • Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk: voor een persoon van 12 jaar en ouder.
 • Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk: voor een persoon beneden 12 jaar

€ 1.475,00

€ 740,00

 

 • Het verzamelen van overblijfselen en het dieper plaatsen daarvan in hetzelfde graf of net buiten de grafruimte.

€ 560,00

 • Urnenkeldertje
€ 135,00
 • Vervoer asbus van Crematorium Usselo naar Oosterbegraafplaats of Westerbegraafplaats
€ 80,00
 • Uitvaartpaviljoen gebruik per keer
€ 80,00
 • Voor het overschrijven van grafrechten
€ 45,00

Reserveren

Reservering voor wand- en kledergraven op Oosterbegraafplaats voor maximaal 10 jaar. Bij ingebruikneming van het graf wordt het tarief gehanteerd zoals genoemd in de tarieventabel behorend bij de verordening begraafplaatsrechten.

€ 610,00

Reservering voor alle graven met 'uitsluitend recht' (behalve wand-  en keldergraven) op de Ooster- en Westerbegraafplaats voor maximaal 5 jaar. Bij ingebruikneming van het graf wordt het tarief gehanteerd in de tarieventabel behorend bij de verordening begraafplaatsrechten.

€ 255,00

Vergunning gedenkteken

 •  voor het plaatsen van een gedenkteken. 

€ 55,00

 • fundatie gebruik
€ 175,00

Onderhoud

 • De rechten bedragen voor het onderhoud van een graf per m2 grafoppervlakte per 5  jaar.
€ 120,00
 • Indien het recht wordt afgekocht voor 10 jaar.
€ 245,00
 • Indien het recht wordt afgekocht voor 20 jaar.
€ 490,00

Gebruik aula's

Voor het gebruik van aula's voor een afscheidsdienst wordt per keer geheven:

 • op de Westerbegraafplaats.
€ 125,00
 • op de Oosterbegraafplaats benedenruimte.
€ 125,00
 • op de Oosterbegraafplaats bovenruimte. 
€ 125,00

Inrichting begraafplaats Buitengebied

Voor het in behandeilng nemen van een aanvraag voor de inrichting van een bijzondere begraafplaats in het buitengebied van de gemeente Enschede. € 765,00