Overige tarieven

Omschrijving / prijs

Onderstaande tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2020.

Begraven en bijzetten

Voor het bijzetten van een urn of asbus. € 195,-
Het verstrooien van as. € 110,-
Voor het begraven. € 770,-
Voor het begraven in kindergraven. € 385,-
Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk: voor een persoon van 12 jaar en ouder. € 1.600,-
Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk: voor een persoon beneden 12 jaar € 805,-
Het verzamelen van overblijfselen en het dieper plaatsen daarvan in hetzelfde graf of net buiten de grafruimte. € 605,-
Urnenkeldertje € 150,-
Vervoer asbus van Crematorium Usselo naar Oosterbegraafplaats of Westerbegraafplaats € 85,-
Uitvaartpaviljoen gebruik per keer € 90,-
Voor het overschrijven van grafrechten € 50,-

Reserveren

Reservering voor wand- en kledergraven op Oosterbegraafplaats voor maximaal 10 jaar. Bij ingebruikneming van het graf wordt het tarief gehanteerd zoals genoemd in de tarieventabel behorend bij de verordening begraafplaatsrechten. € 660,-
Reservering voor alle graven met 'uitsluitend recht' (behalve wand-  en keldergraven) op de Ooster- en Westerbegraafplaats voor maximaal 5 jaar. Bij ingebruikneming van het graf wordt het tarief gehanteerd in de tarieventabel behorend bij de verordening begraafplaatsrechten. € 275,-

Vergunning gedenkteken

voor het plaatsen van een gedenkteken. € 60,-
fundatie gebruik € 190,-

Onderhoud

De rechten bedragen voor het onderhoud van een graf per m2 grafoppervlakte per 5  jaar. € 130,-
Indien het recht wordt afgekocht voor 10 jaar. € 260,-
Indien het recht wordt afgekocht voor 20 jaar. € 520,-

Gebruik aula's

Voor het gebruik van aula's op de Ooster- of Westerbegraafplaats voor een afscheidsdienst wordt per keer geheven: € 140,-

Inrichting begraafplaats Buitengebied

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de inrichting van een bijzondere begraafplaats in het buitengebied van de gemeente Enschede. € 825,-