Tarievenlijsten

Hier vindt u het overzicht van alle tarieven en overige kosten voor de Oosterbegraafplaats, de Westerbegraafplaats en de Rooms-Katholieke begraafplaats.

Tarievenlijst Oosterbegraafplaats

Tarievenlijst beschikbare graven - Ooster- en RK Begraafplaats - t/m 31 december 2021
Graftype   Termijn Tarief 2021 Per 10 jaar meer of verlengen
B grasgraf 20 jaar € 2.015,- € 1.010,-
B vrije grafbedekking 20 jaar € 2.015,- € 1.010.-
B grasgraf (B20 en RK20 - 1 diep) 20 jaar € 1.625,- € 815,-
D graf (4 personen) 20 jaar € 4.780,- € 2.390,-
K Kindergraf 20 jaar € 1.010.- € 505,-
Ke Keldergraf 20 jaar € 3.550,- € 1.775,-
Vke-graf 20 jaar € 6.360,- € 2.100.-
V Oud 20 jaar € 3.495,- € 1.745,-
W Wandgraf 20 jaar € 3.975,- € 1.990,-
A Algemeen graf 10 jaar/alleen gebruiksrecht € 785,- € 785,- (10 jaar / 1x)

In de graven A en vak B20 en RK20 en kan slechts 1 overledene begraven worden.

Rooms-Katholieke Begraafplaats Gronausestraat

Voor heruitgifte van graven of bijzettingen in bestaande graven moet u contact opnemen met de beheerder.

Grafrechten kunnen na verval van de rechten conform de Wet op de Lijkbezorging met 10 jaar of 20 jaar per keer
verlengd worden. Dit geldt ook voor reeds uitgegeven rechten die nog niet vervallen zijn.

Tarievenlijst beschikbare graven Westerbegraafpaats

graftype   Termijn Tarief 2021 Per 10 jaar meer of verlengen
B grasgraf + B zijpad + RK grasgraf + RK zijpad 20 jaar € 2.015,- € 1.010,-
B vrije grafbedekking 20 jaar € 2.015,- € 1.010,-
B 75 jaar € 7.550,- € 1.010,-
C 20 jaar € 4.030,- € 2.015,-
D 20 jaar € 4.780,- € 2.390,-
E 20 jaar € 1.625.- € 815.-
K Kindergraf 20 jaar € 1.010,- € 505,-
LJG 40 jaar € 3.250,- € 815,-
ISL 40 jaar € 3.250,- € 815,-
ISLK 40 jaar € 1.625,- € 400,-
V (per 2 m²) 40 jaar € 4.200,- € 2.100,-
V Oud (per 2 m²) 40 jaar € 3.495,- € 1.745,-
Vlinderhof (foetusgraf) 5 jr. € 200.- € 400.- (per 10 jr.)
A Algemeen graf 10 jaar/alleen gebruiksrecht € 785,- € 785,- (10 jr./1x)
AK Algemeen Kindergraf 10 jaar/alleen gebruiksrecht € 390,-

€ 390,- (10 jr./1x)

In de graven A, AK, E, VO, ISL, ISLK K en LJG kan slechts 1 overledene begraven worden
Grafrechten kunnen na verval van de rechten conform de Wet op de Lijkbezorging met 10 jaar of 20 jaar per keer
verlengd worden. Dit geldt ook voor reeds uitgegeven rechten die nog niet vervallen zijn.

Gedenkplaatsen voor as

Bekijk de tarievenlijst gedenkplaatsen voor as.

Overige tarieven

Onderstaande tarieven gelden voor alle drie de gemeentelijke begraafplaatsen. Ze zijn geldig tot en met 31 december 2021.

Begraven en bijzetten

Voor het begraven - op werkdagen op de volgende tijden: 10.00, 11.30, 13.00,
14.30 en 16.00 uur
€ 785,-
Voor het begraven in kindergraven - op werkdagen op de volgende tijden: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur € 390,-
Toeslag - buiten de genoemde tijden op werkdagen € 250,-
Toeslag - zaterdag en zondag € 500,-
Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk: voor een persoon van 12 jaar en ouder. € 1.625,-
Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk: voor een persoon beneden 12 jaar € 820,-
Het verzamelen van overblijfselen en het dieper plaatsen daarvan in hetzelfde graf of net buiten de grafruimte. € 615,-
Bijzetten van asbus € 195,-
Het verstrooien van as. € 110,-
Urnenkeldertje € 150,-
Vervoer asbus van Crematorium Usselo naar Oosterbegraafplaats of Westerbegraafplaats € 90,-
Uitvaartpaviljoen gebruik per keer € 90,-
Voor het overschrijven van grafrechten € 50,-

Reserveren

Reservering voor wand- en kledergraven op Oosterbegraafplaats voor maximaal 10 jaar. Bij ingebruikneming van het graf wordt het tarief gehanteerd zoals genoemd in de tarieventabel behorend bij de verordening begraafplaatsrechten. € 670,-
Reservering voor alle graven met 'uitsluitend recht' (behalve wand-  en keldergraven) op de Ooster- en Westerbegraafplaats voor maximaal 5 jaar. Bij ingebruikneming van het graf wordt het tarief gehanteerd in de tarieventabel behorend bij de verordening begraafplaatsrechten. € 280,-

Vergunning gedenkteken

voor het plaatsen van een gedenkteken. € 60,-
fundatie gebruik € 195,-

Onderhoud

De rechten bedragen voor het onderhoud van een graf per m2 grafoppervlakte per 5  jaar. € 135,-
Indien het recht wordt afgekocht voor 10 jaar. € 270,-
Indien het recht wordt afgekocht voor 20 jaar. € 540,-

Gebruik aula's

Voor het gebruik van aula's op de Ooster- of Westerbegraafplaats voor een afscheidsdienst wordt per keer geheven

€ 140,-

Inrichting begraafplaats Buitengebied

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de inrichting van een bijzondere begraafplaats in het buitengebied van de gemeente Enschede. € 840,-