Tarievenlijst beschikbare graven Westerbegraafplaats

graftype   Termijn Tarief 2021 Per 10 jaar meer of verlengen
B grasgraf + B zijpad + RK grasgraf + RK zijpad 20 jaar € 2.015,- € 1.010,-
B vrije grafbedekking 20 jaar € 2.015,- € 1.010,-
B 75 jaar € 7.550,- € 1.010,-
C 20 jaar € 4.030,- € 2.015,-
D 20 jaar € 4.780,- € 2.390,-
E 20 jaar € 1.625.- € 815.-
K Kindergraf 20 jaar € 1.010,- € 505,-
LJG 40 jaar € 3.250,- € 815,-
ISL 40 jaar € 3.250,- € 815,-
ISLK 40 jaar € 1.625,- € 400,-
V (per 2 m²) 40 jaar € 4.200,- € 2.100,-
V Oud (per 2 m²) 40 jaar € 3.495,- € 1.745,-
Vlinderhof (foetusgraf) 5 jr. € 200.- € 400.- (per 10 jr.)
A Algemeen graf 10 jaar/alleen gebruiksrecht € 785,- € 785,- (10 jr./1x)
AK Algemeen Kindergraf 10 jaar/alleen gebruiksrecht € 390,-

€ 390,- (10 jr./1x)

Tarievenlijst begraven - Westerbegraafplaats - t/m 31 december 2021:

Begraven op werkdagen op de volgende tijden: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur

€ 785,-

Begraven in K graf (kindergraf)

€ 390,-

Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk, voor een persoon van 12 jaar en ouder

€ 1.625,-

Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk, voor een persoon  beneden 12 jaar

€ 820,-

Het verzamelen van overblijfselen van een lijk en en het dieper plaatsen daarvan in hetzelfde graf of net buiten de grafruimte

€ 615,-

Buiten de genoemde tijden op weekdagen  € 250,- toeslag.
Zaterdag en zondag geldt een toeslag van € 500,-

In de graven A, AK, E, VO, ISL, ISLK K en LJG kan slechts 1 overledene begraven worden
Grafrechten kunnen na verval van de rechten conform de Wet op de Lijkbezorging met 10 jaar of 20 jaar per keer
verlengd worden. Dit geldt ook voor reeds uitgegeven rechten die nog niet vervallen zijn.