Tarievenlijst beschikbare graven Westerbegraafplaats

Tarievenlijst beschikbare graven - Westerbegraafplaats - t/m 31 december 2020
graftype   Termijn Tarief 2020 Per 10 jaar meer of verlengen
B grasgraf + B zijpad + RK grasgraf + RK zijpad 20 jaar € 1.985,- € 990,-
B vrije grafbedekking 20 jaar € 1.985,- € 990,-
B 75 jaar € 7.430,- € 990,-
C 20 jaar € 3.970,- € 1.985,-
D 20 jaar € 4.705,- € 2.355,-
K Kindergraf 20 jaar € 990,- € 495,-
LJG 40 jaar € 3.200,- € 800,-
ISL 40 jaar € 3.200,- € 800,-
ISLK 40 jaar € 1.600,- € 390,-
V (per 2 m²) 40 jaar € 4.135,- € 2.065,-
VO (per 2 m²) 40 jaar € 3.440,- € 1.720,-
A Algemeen graf 10 jaar/alleen gebruiksrecht € 770,- € 770,- (10 jr./1x)
AK Algemeen Kindergraf 10 jaar/alleen gebruiksrecht € 385,-

€ 385,- (10 jr./1x)

Buiten de genoemde uren 75% toeslag (uitgezonderd de zondag hiervoor geldt een toeslag van 100%)
In de graven A, AK, E, VO, ISL, ISLK K en LJG kan slechts 1 overledene begraven worden
Grafrechten kunnen na verval van de rechten conform de Wet op de Lijkbezorging met 10 jaar of 20 jaar per keer
verlengd worden. Dit geldt ook voor reeds uitgegeven rechten die nog niet vervallen zijn.

Tarieven Westerbegraafplaats reserveren t/m 31 december 2020:
Reserveringen voor alle graven "met uitsluitend recht" op de Westerbegraafplaats voor maximaal 5 jaar, per graf € 275,00

Onderhoud van een graf per m2 grafoppervlakte: het recht kan worden afgekocht:

Tarieven onderhoud - Westerbegraafplaats - t/m 31 december 2020:
voor 5 jaar voor € 130,00
voor 10 jaar voor € 260,00
voor 20 jaar voor € 520,00
Kosten voor het overschrijven van grafrechten € 50,00
Kosten vergunning gedenkteken (wordt apart in rekening gebracht) € 60,00
Fundatie gebruik € 190,00
Voor het gebruik van een uitvaartpaviljoen wordt geheven per keer € 90,00
Voor het gebruik van de aula voor een dienst wordt geheven per keer € 140,00

 

Tarieven vergunning -  Westerbegraafplaats - t/m 31 december 2020:
Kosten voor het overschrijven van grafrechten € 50,00
Kosten vergunning gedenkteken (wordt apart in rekening gebracht) € 60,00

 

 

Tarieven aula gebruik - Westerbegraafplaats - t/m 31 december 2020:
Fundatie gebruik € 190,00
Voor het gebruik van een uitvaartpaviljoen wordt geheven per keer € 90,00
Voor het gebruik van de aula voor een dienst wordt geheven per keer € 140,00

 

Zoals vastgesteld in de beheerverordening begraafplaatsen van 2018. Zie voor uitgebreide informatie onze brochure Beschikbare graven en www.enschede.nl/leven-reizen-papieren/