Algemene informatie begraafplaatsen

Lichtjesavond

Herinneringsbijeenkomst

Op deze avond kunt u samen met familie en vrienden een kaars branden als mooie herinnering aan uw dierbare. De begraafplaats is die avond sfeervol verlicht met fakkels en op een centrale plek worden teksten gesproken en klinkt er muziek. Ook bieden wij u een warm drankje aan. U hoeft zich niet aan te melden en er zijn verder geen kosten aan verbonden. Iedereen is van harte welkom!

  • Datum :  Ieder jaar op 30 december
  • Tijd : 19.00 - 20.00 uur
  • Locatie :  Westerbegraafplaats
  • Hengelosestraat 487, Enschede             

Voor informatie kunt u bellen met 053 4359131 (Westerbegraafplaats) of een e-mail sturen naar: gedenkpark@enschede.nl

Organisatie

De begraafplaatsen en gedenkparken van de gemeente Enschede bieden een ieder de mogelijkheid om begraven te kunnen worden in een parkachtige omgeving. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor diverse asbestemmingen.  Wij garanderen de grafrust en dragen zorg voor rouwverwerking voor nabestaanden. Bij de organisatie en uitvoering van plechtigheden hebben we aandacht voor de individuele wensen van onze klanten (binnen de kaders van de Wet op de Lijkbezorging).

In Enschede zijn drie gemeentelijke begraafplaatsen: de Oosterbegraafplaats, de Westerbegraafplaats en de RK-begraafplaats.

Oosterbegraafplaats en gedenkpark

In 1899 is de "Oosterbegraafplaats" geopend in een parkachtige landschapstijl. In 1929 werd de begraafplaats uitgebreid van 7,7 tot 12 hectare. Alle gebouwen zijn in de stijl van de Amsterdamse School destijds gebouwd. De begraafplaats is een rijksmonument. 

Op de Oosterbegraafplaats worden nieuwe graven uitgegeven of kunnen overledenen worden bijgezet in bestaande graven. Sinds 2004 kunnen mensen ook nog begraven worden in kelders of in een begraafmuur met wandgraven voor het ''bovengronds begraven" en met urnennissen. Daarnaast worden diverse mogelijkheden voor asbestemmingen geboden.

Er zijn ook enkele oorlogsgraven uit de eerste en tweede wereldoorlog.

Westerbegraafplaats en gedenkpark

De Westerbegraafplaats is in 1921 aangelegd als begraafplaats van de gemeente Lonneker.  In 1950 werd de begraafplaats uitgebreid van 3 tot ruim 9 hectare. De markante poort en het aulagebouw naast de ingang zijn gemeentelijke monumenten. Er is een apart islamitisch, liberaaljoods en rooms-katholiek deel. Op de Westerbegraafplaats worden nog steeds nieuwe graven uitgegeven en zijn er verschillende mogelijkheden voor asbestemmingen zoals urnentuinen en urnennissen.  

R.K. begraafplaats

De Rooms Katholieke begraafplaats (3 hectare) is in 1980 door de gemeente Enschede overgenomen. De begraafplaats is toen gesloten voor uitgifte van nieuwe graven, maar bijzettingen in bestaande graven vinden nog wel plaats.

Bekijk ook de folder 'Rust en herdenken in een parkachtige omgegving':

PDFfolder-rust-en-herdenken.pdf

Begraven

Binnen zes werkdagen na een overlijden moet hiervan aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Voor aangifte heeft u een verklaring van overlijden van een arts nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van overlijden op en geeft hiervan een kopie af. Dit is het officiële bewijs van het overlijden van iemand. Vervolgens verleent de ambtenaar toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit mag niet eerder gebeuren dan 36 uur na overlijden en niet later dan 6 werkdagen na overlijden.
Begrafenisondernemers kunnen hier een formulier 'aangifte begraving/bijzetting' downloaden:

PDFaangifteformulier begraving 2020.pdf

Uitvaart en gebruik aula's

De uitvaart wordt meestal geregeld in overleg met de familie en/of geestelijke. Nabestaanden geven vaak een eigen inhoud aan de uitvaart en verzorgen zelf een aantal zaken. Bijvoorbeeld het dragen van de kist, het dichten van het graf of het ‘live’ spelen van muziek tijdens de plechtigheid bij het graf. Ons beleid is om elke plechtigheid zoveel mogelijk overeenkomstig de wensen van de overledene en de nabestaanden aandacht te geven. De begraafplaatsen en gedenkparken hebben diverse faciliteiten. 

Zowel de Westerbegraafplaats als de Oosterbegraafplaats hebben aula's waar de mogelijkheid wordt geboden voor condoleren, koffietafels en herdenkingsdiensten. Vooraf kunt u met de begrafenisondernemer of met de beheerder van de begraafplaats afspraken maken over het verloop van de uitvaart en het gebruik van de faciliteiten. 

Tijden

Begravingen en bijzettingen zijn mogelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 14.30 uur en op zaterdag (hoger tarief) tussen 10.00 en 11.30 uur.
De begraafplaatsen en gedenkparken zijn dagelijks van zonsopkomst tot zonsondergang vrij toegankelijk voor iedereen.

Graven en asbestemmingen

Bij het regelen van een begrafenis is de keuze van het graf of de asbestemming een belangrijke beslissing. Indien men voor cremeren kiest, kan de urn of de as een mooie eindbestemming op de begraafplaatsen en gedenkparken in Enschede krijgen. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden voor graven en asbestemmingen (en tarieven) staat in onze brochure 'beschikbare graven'. 

Grafbedekkingen en -monumenten

Grafbedekkingen en -monumenten houden de herinnering levend aan wie hier rusten.Voor het plaatsen van een grafbedekking is een vergunning nodig. De aanvraag loopt meestal via de steenhouwer. Particulieren kunnen ook een aanvraag indienen bij het digitaal loket van de gemeente Enschede. Voor de verschillende graven bestaan eisen ten aanzien van de maatvoering van de grafbedekkingen en ornamenten.

Hergebruik van stenen grafmonumenten t.b.v behoud van natuursteen

De grafmonumenten op onze begraafplaats zijn van grote waarde. Voor nabestaanden vormen zij een zichtbare en persoonlijke herinnering aan het leven van dierbaren, een plaats om bij te gedenken. De grafmonumenten gezamenlijk vormen een geschiedenisboek van de gemeenschap. De grafmonumenten die van steen zijn gemaakt, hebben een indrukwekkend lange geschiedenis. Honderden miljoenen jaren geleden zijn zij door de natuur gevormd. Steenhouwers hebben er vorm aan gegeven en de stenen persoonlijk gemaakt. Een indrukwekkende samenwerking tussen natuur en menselijke energie. De meeste hardstenen grafmonumenten kunnen nog vele tientallen en soms honderden jaren de functie van grafmonument blijven behouden. Daar dragen wij als begraafplaats graag aan bij, met eerbied voor mens en natuur. Dat doen wij op de volgende wijze. Wanneer de grafrechten komen te vervallen krijgen de nabestaanden de gelegenheid om de grafsteen op te (laten) halen. In de meeste gevallen willen zij hier echter geen gebruik van maken en wordt het monument eigendom van de begraafplaats. Wij stellen het dan ter beschikking aan steenhouwers om er een grafmonument voor een andere familie van te maken. De persoonlijke gegevens en herkenbaarheden worden dan uiteraard verwijderd. Vanzelfsprekend communiceert de steenhouwer aan de nieuwe eigenaren dat het om een monument gaat dat een nieuw leven heeft gekregen. 

Hiermee voorkomen wij dat de stenen worden vergruisd en bijvoorbeeld onder het wegdek verdwijnen en blijven ze hun hoogwaardige functie behouden.

Reserveringen

Het is mogelijk graven te reserveren: de wand- en keldergraven op de Oosterbegraafplaats kunnen voor een termijn van maximaal 10 jaar worden gereserveerd. Reserveringen voor alle andere graven kan maximaal voor 5 jaar.

Wandel- en bomenroutes

Er is een wandelroute langs de meest bijzondere graven. Ook staan hier bijzondere bomen. Een bomenroute leidt u langs een 50-tal bomen.

'De Ooster' kan min of meer beschouwd worden als een 'stenen archief' van de stad. De graven, de namen en de grafopschriften geven een afspiegeling van Enschede over de afgelopen honderd jaar. Ook het 'gedenkpark de Wester' is een wandeling waard. Het oude gedeelte in romantische stijl en het nieuwe gedeelte in een strakke, symmetrische stijl vormen samen een indrukwekkende begraafplaats.
Voor de wandelroutes zijn boekjes beschikbaar die u rondleiden over beide begraafplaatsen. De route is gemarkeerd via genummerde paaltjes. Een aantal kenmerkende graven en grafsymbolen worden tijdens de wandeling beschreven.

De boekjes zijn zowel telefonisch als per e-mail te bestellen. Telefoon: 053-435 9131 of 053-432 3262. Mail: gedenkpark@enschede.nl

Onderhoud graven

Graven met grasbedekking zijn inclusief onderhoud. Voor andere graven is een onderhoudscontract mogelijk. Hierbij worden uitgebloeide bloemen verwijderd; wordt gesnoeid en onkruid verwijderd; en wordt indien nodig de steen behandeld met een anti-algengroeimiddel.
Naast het basisonderhoud bent u natuurlijk altijd vrij om zelf het graf te verfraaien. U moet u zich hierbij wel aan de eisen ten aanzien van de grafbedekkingen houden. Zo blijft de begraafplaats een mooie uitstraling behouden en zullen de graven goed onderhouden blijven.
Het overige groen op de begraafplaatsen en gedenkparken wordt met grote betrokkenheid en deskundigheid door de medewerkers van de afdeling onderhouden.

Ruimen van graven en urnen op de Oosterbegraafplaats en Westerbegraafplaats

Vanaf 1 januari 2020 wordt een aantal graven bovengronds geruimd. Dit houdt in dat de monumenten worden verwijderd van de graven waarvan de grafrechten niet zijn verlengd en waarvan de grafrust is verstreken. Het betreft de volgende grafvakken:

Oosterbegraafplaats, Noord Esmarkerrondweg 407: vakken B20B, B40 en U. Uit de urnengedenkplaats U zullen de urnen worden verwijderd en de as worden verstrooid op het strooiveld op de Oosterbegraafplaats.

Westerbegraafplaats, Hengelosestraat 487: vakken 3.1, 10.2, 10.4, 12.4, B10A, BK, B20B, E.OUD, I1 en U.T.1. Uit de urnengedenkplaats U.T.1 zullen de urnen worden verwijderd en de as worden verstrooid op het strooiveld op de Westerbegraafplaats.

Op de Westerbegraafplaats zijn op 20 maart 2018 bij het vak G1 (8.2) nummer 1 tot en met 106 borden geplaatst, met het verzoek dat de rechthebbende of belangstellende zich wil melden i.v.m. ruimingen. Dit is ook vermeld in de informatiekast op de Westerbegraafplaats.
De gemeente Enschede is bezig met onderzoek naar nabestaanden en indien mogelijk worden deze benaderd. Graven van dit vak waarbij, op 1 april 2021, geen actuele rechthebbende bekend is, zullen bovengronds worden geruimd.

Op de Oosterbegraafplaats zijn op 12 juni 2018 bij het vak K4 nummer 1 tot en met 160 borden geplaatst, met het verzoek dat belangstellenden zich willen melden i.v.m. ruimingen.
Dit is ook vermeld in de informatiekast op de Oosterbegraafplaats.
Graven van dit vak waarbij, op 1 juli 2021, geen actuele rechthebbende bekend is, zullen bovengronds worden geruimd.

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de Westerbegraafplaats op telefoonnummer (053) 435 91 31 of met de Oosterbegraafplaats op telefoonnummer (053) 432 32 62. U kunt ook een e-mail sturen naar gedenkpark@enschede.nl.

Correspondentie over graven

De correspondentie over de verschillende graven verloopt via de rechthebbende. Als rechthebbende dient u schriftelijk mededeling te doen van elke wijziging, zoals: een ander persoon aanwijzen als rechthebbende; een adreswijziging doorgeven of een wens tot verlenging van het graf. Bij deze schriftelijke mededelingen dient u altijd het grafnummer te vermelden. 
Bij de ruiming van een huurgraf wordt een brief gestuurd naar de rechthebbende en indien onbekend wordt er een publicatiebordje bij het graf geplaatst. Op de mededelingenborden komt een publicatie, net als op de gemeentelijke informatiepagina in de huis-aan-huis krant, en op deze website.

Informatie en advies

U kunt informatie opvragen via: 

Gemeente Enschede

Begraafplaatsen en Gedenkparken Enschede
Postbus 20, 7500 AA Enschede
E-mail: gedenkpark@enschede.nl

Westerbegraafplaats en gedenkpark

Hengelosestraat 487
7521 AG Enschede
Telefoon: 053 - 435 91 31
 

Oosterbegraafplaats en gedenkpark

Noord Esmarkerrondweg 407
7533 BL Enschede
Telefoon: 053 - 432 32 62

R.K. begraafplaats

Gronausestraat 405
7533 BM Enschede
Telefoon: 053-4323262

Folders en brochures

Microsoft Office documentuitvoeringsbesluit-grafbedekkingen-2017-def.doc

PDFuitvoeringsbesluit indeling en uitgifte van graven en urnengedenkplaatsen 2018.pdf

PDFbeheerverordening begraafplaatsen 2018.pdf

PDFBegraafplaatsrechten 2020.pdf

PDFA5 liggend Brochure Westerbegraafplaats.pdf

PDFA5 brochure Ooster- en RK begraafplaats.pdf

PDFA5 brochure Gedenkplaatsen voor as.pdf

PDFLeaflet Muur van Herinnering 2020.pdf

PDFLeaflet Bos van Herinneringen 2020.pdf

PDFBanquetingmap catering Visschedijk 2020.pdf

PDFaangifteformulier begraving 2020.pdf

PDFbeleidsregel-bijzondere-begraafplaatsen.pdf

PDFaanvraag formulier gedenkteken 2020.pdf

PDFoverzicht monumenten.pdf

PDFaanvraag formulier asbestemming Ooster + RK 2020.pdf

PDFaanvraag formulier asbestemming Wester + Espoort 2020.pdf

Websites

www.uitvaartenschede.nl
www.begraafplaats.nl
www.terebinth.nl
www.startpagina-uitvaart.nl
www.uitvaartinformatiehulplijn.nl
https://www.uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/rouwverwerking
www.landelijksteunpuntrouw.nl