Overige tarieven

Omschrijving / prijs

Onderstaande tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2018.

Begraven en bijzetten

 • Voor het bijzetten van een urn of asbus.
€ 185,00
 • Het verstrooien van as.
€ 185,00
 • Voor het begraven.
€ 750,00
 • Voor het begraven in kindergraven.
€ 375,00
 • Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk: voor een persoon van 12 jaar en ouder.
 • Het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk: voor een persoon beneden 12 jaar


€ 1.550,00

€ 780,00

 

 • Het verzamelen van overblijfselen en het dieper plaatsen daarvan in hetzelfde graf of net buiten de grafruimte.

€ 585,00

 • Urnenkeldertje
€ 145,00
 • Vervoer asbus van Crematorium Usselo naar Oosterbegraafplaats of Westerbegraafplaats
€ 85,00
 • Uitvaartpaviljoen gebruik per keer
€ 85,00
 • Voor het overschrijven van grafrechten
€ 50,00

Reserveren

Reservering voor wand- en kledergraven op Oosterbegraafplaats voor maximaal 10 jaar. Bij ingebruikneming van het graf wordt het tarief gehanteerd zoals genoemd in de tarieventabel behorend bij de verordening begraafplaatsrechten.

€ 640,00

Reservering voor alle graven met 'uitsluitend recht' (behalve wand-  en keldergraven) op de Ooster- en Westerbegraafplaats voor maximaal 5 jaar. Bij ingebruikneming van het graf wordt het tarief gehanteerd in de tarieventabel behorend bij de verordening begraafplaatsrechten.

€ 265,00

Vergunning gedenkteken

 •  voor het plaatsen van een gedenkteken. 

€ 60,00

 • fundatie gebruik
€ 185,00

Onderhoud

 • De rechten bedragen voor het onderhoud van een graf per m2 grafoppervlakte per 5  jaar.
€ 130,00
 • Indien het recht wordt afgekocht voor 10 jaar.
€ 255,00
 • Indien het recht wordt afgekocht voor 20 jaar.
€ 515,00

Gebruik aula's

Voor het gebruik van aula's voor een afscheidsdienst wordt per keer geheven:

 • op de Westerbegraafplaats.
€ 135,00
 • op de Oosterbegraafplaats benedenruimte.
€ 135,00
 • op de Oosterbegraafplaats bovenruimte. 
€ 135,00

Inrichting begraafplaats Buitengebied

Voor het in behandeilng nemen van een aanvraag voor de inrichting van een bijzondere begraafplaats in het buitengebied van de gemeente Enschede. € 800,00