Registratie levenloos geboren kind

U kunt uw levenloos geboren kind laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kind geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Wat moet ik doen om mijn levenloos geboren kind te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP)?
 

  1. Op rijksoverheid.nl beantwoordt u vier vragen om in uw situatie te bekijken wat u moet doen om uw levenloos geboren kind te registreren in de BRP.
  2. Maak een afspraak door te bellen met 14 053 tijdens kantooruren.

Goed om te weten

Registratie van een levenloos geboren kind in de BRP is niet verplicht. U kiest zelf of u dit wilt.
Deze keuze is persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om het kind toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook? Dan moet de andere ouder zelf ook een verzoek doen.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak belt u 14 053. Vanuit het buitenland belt u +31 53 4818181.

Schriftelijk aanvragen

Is in het verleden een akte van levenloos geboren kind opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland? Het is dan ook mogelijk om via het aanvraagformulier levenloos geboren kind de registratie in de BRP te regelen. U stuurt het aanvraagvraagformulier met de benodigde documenten naar:

Gemeente Enschede
T.a.v. Registratie BRP
Postbus 20
7500 AA Enschede

Het opmaken van een akte is gratis. Ook het registreren van uw kind in de Basisregistratie Personen is gratis.

U kunt een kopie van de akte aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 13,80 .

U kunt ook een uittreksel Basisregistratie Personen aanvragen. Dit krijgt u na de registratie gratis mee. Als u het uittreksel op een later moment aanvraagt, betaalt u € 17,- .

Denkt u eraan het volgende mee te nemen naar uw afspraak:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • eventueel uw trouwboekje zodat uw kind daarin kan worden bijgeschreven;
  • eventueel een akte van levenloos geboren kind als het kind in een andere gemeente geboren is (niet verplicht);
  • eventueel een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige;
  • eventueel een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie.
  • Als u geen informatie heeft, dan kunt u misschien zelf informatie opvragen bij uw ziekenhuis

Heeft u niet alle informatie? De gemeente kan u dan waarschijnlijk toch helpen. Kijk op rijksoverheid.nl en controleer wat u moet doen voor de registratie in de BRP. U kunt ook eerst bellen met 14 053.

Wat gebeurt er met de registratie

Uw kind wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de afspraak ziet u de gegevens van uw kind op de kopie van het verzoek dat u van ons mee krijgt. Nadat de registratie verwerkt is krijgt u van ons een overzicht thuisgestuurd waarop uw kind(eren) zichtbaar zijn. Ook ziet u deze gegevens als u inlogt in MijnOverheid. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.