Transgender/verandering geslacht geboorteakte

Maak een afspraak als u uw geboorteakte wilt veranderen. U moet meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Deskundigenverklaring (brief niet ouder dan 6 maanden)

Tijdens de afspraak bij het Stadskantoor wordt uw geboorteakte meteen gewijzigd.

Bel 14 053 voor het maken van een afpraak

Voorwaarden

  • u bent 16 jaar of ouder;
  • u bent in Enschede geboren;
  • als u geen Nederlander bent moet u minimaal 1 jaar in Nederland gewoond hebben

Als u niet in Nederland geboren bent neemt u contact op met de gemeente Den Haag.

Gegevens die veranderd kunnen worden

  • Geslacht
  • Voornaam

Wat er gebeurt na de verandering

De gemeente past uw gegevens aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Organisaties die gebruik maken van de BRP krijgen de nieuwe gegevens automatisch. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en uw zorgverzekering. Aan andere organisaties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht en eventueel uw voornamen zijn gewijzigd. Bijvoorbeeld uw bank en huisarts.

Belangrijk: vraag na de verandering van uw geboorteakte een nieuw paspoort, ID-kaart, rijbewijs en/of verblijfsdocument aan.  

Informatie over een deskundigenverklaring

Meer informatie leest u op de website van Patiëntenorganisatie Transvisie.