Bestuurlijke boete Basisregistratie Personen

Met ingang van 1 januari 2017 start gemeente Enschede een pilot waarbij zij een bestuurlijke boete kan opleggen aan inwoners die (bewust) bijdragen aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De boete is bedoeld als prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet Basisregistratie Personen.

Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen. De juiste gegevens zijn belangrijk om bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs te kunnen maken. De gegevens worden ook gebruikt door instellingen als pensioenfondsen en de belastingdienst. Op die manier hoeft u niet overal de wijzigingen in uw gegevens door te geven. Een wijziging zoals een verhuizing geeft u door aan de gemeente. De meeste inwoners geven tijdig de juiste informatie door aan de gemeente voor een goede inschrijving in de BRP.

Wanneer kunt u een bestuurlijke boete krijgen?

Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen:

  • Als u niet voldoet aan uw plicht om aangifte te doen van adreswijziging;
  • Als u geen informatie verstrekt tijdens een adresonderzoek;
  • Als u iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen; en/of
  • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.

Hoe hoog is de bestuurlijke boete?

De hoogte van de boete kan variëren, deze is maximaal 325 euro.

Is bezwaar tegen de bestuurlijke boete mogelijk?

Ja, u kunt bezwaar maken tegen een bestuurlijke boete. Meer informatie vindt u op de pagina bezwaarschrift indienen. De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Als zij van mening is dat u een verplichting niet bent nagekomen, zal dat moeten blijken uit de informatie die bij de gemeente beschikbaar is. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is.