Bestuurlijke boete Basisregistratie Personen

De gemeente Enschede kan een bestuurlijke boete opleggen aan inwoners die (bewust) bijdragen aan onjuiste informatie in de Basisregistratie personen (BRP). De boete is bedoeld als prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet BRP.

Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij in de BRP. De juiste gegevens zijn belangrijk om bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs te kunnen maken. De gegevens worden ook gebruikt door instellingen als pensioenfondsen en de belastingdienst. Op die manier hoeft u niet overal de wijzigingen in uw gegevens door te geven. Een wijziging zoals een verhuizing geeft u door aan de gemeente. De meeste inwoners geven tijdig de juiste informatie door aan de gemeente voor een goede inschrijving in de BRP.

Wanneer kunt u een bestuurlijke boete krijgen?

Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de BRP. U kunt bijvoorbeeld een boete riskeren:

  • Als u niet voldoet aan uw plicht om aangifte te doen van adreswijziging;
  • Als u geen informatie verstrekt tijdens een adresonderzoek;
  • Als u iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen of
  • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.

Hoe hoog is de bestuurlijke boete?

De hoogte van de boete kan variëren, deze is maximaal 325 euro.

Is bezwaar tegen de bestuurlijke boete mogelijk?

Ja, u kunt bezwaar maken tegen een bestuurlijke boete. Dit moet binnen zes weken na de datum van het besluit. Meer informatie vindt u op de pagina bezwaarschrift indienen.