Inzagerecht persoonsgegevens BRP

Iedere burger heeft het recht op kosteloze inzage van alle gegevens, die over hem of haar in de ['BRP'] zijn opgenomen. Hij of zij kan daartoe bij de afdeling Publieksdienstverlening van de gemeente Enschede een schriftelijk of mondeling verzoek doen.

Naast het recht van de burger op inzage is er in een aantal gevallen ook een actieve informatieplicht voor de gemeente Enschede. Zo schrijft de wet BRP uitdrukkelijk voor dat de burger bij eerste inschrijving of hervestiging in Nederland binnen vier weken geïnformeerd moet worden over de over hem of haar opgenomen gegevens.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.