Inburgering en meedoen in Enschede

Click here to read this text in English.

Bent u vanuit het buitenland naar Nederland gekomen? Dan vindt de gemeente Enschede het belangrijk dat u snel de taal leert en meedoet. Dit heet inburgeren. Komt u van buiten de Europese Unie (EU) dan moet u verplicht inburgeren. U moet zelf een inburgeringstraject inkopen en regelen. U krijgt van het DUO een brief als u onder de Wet Inburgering valt. Informatie hierover is te vinden op www.inburgeren.nl en www.duo.nl.

Bij het inburgeren leert u de taal en u leert hoe we in Nederland samenleven en werken. Hierdoor komt u sneller aan het werk en gemakkelijker met de mensen in gesprek; met uw buren, in winkels, op school, bij de huisarts, op het werk, bij het sporten, etc.

Statushouders

Heeft u een asielstatus? Dan helpen wij u om u thuis te voelen in Enschede en mee te doen in onze samenleving. We maken vanaf binnenkomst afspraken met u over het traject richting taal, participatie en ondernemerschap. De landelijke participatieverklaring wordt getekend.

Hierbij wordt u door Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (VWON) geholpen met praktische zaken zoals: vinden van een huis, inkomen, verzekeringen en de start van uw inburgering. Ook biedt de gemeente u het groepsgewijze programma “Doe mee in Enschede” aan dat door M-pact wordt uitgevoerd. Een goede manier om de stad te leren kennen en mee te doen.

Huis voor Taal & Meedoen

Bij Huis voor Taal & Meedoen kunt u terecht met vragen over het leren van de taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het Huis voor Taal & Meedoen is gevestigd in de openbare bibliotheek van Enschede en is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Bekijk de Flyer Huis voor Taal & Meedoen voor meer informatie en voor de openingstijden.

Voor nadere informatie: Gemeentelijk Contact Centrum (GCC), telefoonnummer 053-4817800.

Informatie over Laaggeletterdheid: taal is een middel en participatie het doel.

 

Integration and participation in Enschede

Have you come to the Netherlands from abroad? If so, then the city of Enschede believes it is important that you quickly learn the language and become part of Dutch society. We call this integration. If you have come from outside the European Union (EU), you are obliged to integrate. You must take the initiative to pay for and organize an integration program. If you are subject to the Civic Integration Act, you will receive a letter about this from DUO. You can find out more at www.integration.nl (in Dutch and English) and www.duo.nl (in Dutch).

As you integrate, you will learn the language and find out how we live together and work in the Netherlands. As a result you will be able to get involved in Enschede faster. You will find work quicker and engage people more easily in conversation: with your neighbors, in shops, at school, at the doctor, at work, when taking part in sports, etc.

Refugees with a residence permit

Have you got asylum status? Then we will help you to feel at home in Enschede and to participate in society. From the start we will agree with you on targets for your program in terms of language, participation, and entrepreneurship. You will also sign the national participation statement. Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (VWON) will help you with practical matters, such as finding a house, income, insurances, and starting your integration. The city also offers you the group-based program “Doe mee in Enschede” (Get involved in Enschede), which is run by M-pact. This is a good way to get to know the city and to get involved.

Enschede Language Center (Huis voor Taal & Meedoen)

You can come to Huis voor Taal & Meedoen with all of your questions about learning the language, basic arithmetic, and digital skills. The Huis voor Taal & Meedoen is located in the public library in Enschede. For more information and opening times, see Huis voor Taal & Meedoen.

To find out more, get in touch with the Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) on 053-4817800.

For information about low levels of literacy: check out language is a tool and participation is the goal

Komt u er niet uit?

Dan helpen wij u graag op weg. Bel ons via 14 053.

U kunt ons ook 24 uur per dag mailen via het contactformulier.