Meedoen en thuisvoelen: actieplan voor statushouders

De ervaring, doorzettingsvermogen en creativiteit van statushouders zijn een aanwinst voor de stad. Enschede wil dit potentieel zoveel mogelijk benutten en wil aan statushouders de aandacht en begeleiding geven die ze nodig hebben om een goed bestaan op te bouwen.

Daarom intensiveert Enschede de aanpak de komende jaren. In het actieprogramma ‘Meedoen en Thuisvoelen’ (PDF) staat hoe Enschede dit aanpakt. In deze update leest u hoe ver we zijn met het behalen van de ambities.

Actieprogramma meedoen en thuisvoelen update 1
Actieprogramma meedoen en thuisvoelen update 2
Actieprogramma meedoen en thuisvoelen update 3
Actieprogramma meedoen en thuisvoelen update 4
Actieprogramma meedoen en thuisvoelen update 5
Actieprogramma meedoen en thuisvoelen update 6

Elk talent telt

“Onze stad ontwikkelt zich in razend tempo. Daarbij kunnen we elk talent gebruiken, dus ook dat van vluchtelingen die statushouder zijn geworden”, aldus wethouder Asiel en Integratie Jurgen van Houdt.

Een integraal beleid op de thema’s huisvesting, participatie, inkomen & educatie, vrijwilligers(werk) & sport, onderwijs en (jeugd)zorg blijft ons doel. Maar nog meer dan in de vorige periode zet Enschede in op het aangaan van samenwerking met maatschappelijke organisaties, werkgevers en opleidingsinstituten. Doel: sneller actief meedoen in de stad, met werk of een eigen bedrijf. Wethouder Van Houdt: “Samen met organisaties en vrijwilligers laten we zien hoe statushouders een onderdeel van de samenleving zijn.”

Link naar actieprogramma meedoen en thuisvoelen 2016-2019 def 11okt2016

Thuisvoelen door meedoen

Iedere vluchteling en statushouder moet zich kunnen thuisvoelen in Enschede. Het college van B en W presenteert daarom het actieprogramma 'Meedoen en Thuisvoelen 2016-2019' (PDF).

"Wij willen een stad waarin we op een prettige manier samenleven. Ons idee is dat wie volop meedoet, zich sneller thuisvoelt. Ons college van B en W wil samen met de stad deze uitdaging aangaan," aldus Jurgen van Houdt.

The college of Mayor and Aldermen has approved the activity plan ‘Join in and Feel at home’. A concise summary in two infographics:

PDF17209-infographic-pag-2-engels.pdf

PDF17209-infographic-pag-27-engels.pdf

Motie Integratieoffensief

In november 2015 heeft de raad de motie ‘Integratieoffensief’ aangenomen. Dit heeft geresulteerd in het actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen. Het programma dat in samenspraak met de stad tot stand kwam, bevat diverse acties op het gebied van zorg, werk, onderwijs en sport.

Het college heeft voor de komende jaren bijna € 3 miljoen beschikbaar. Dit bedrag komt grotendeels van het Rijk, dat geld beschikbaar stelt voor de vluchtelingeninstroom. Veel acties lopen nu al. Het actieprogramma is een startdocument en kan op basis van de ontwikkelingen worden aangepast.

Zorgvuldig en daadkrachtig

Mocht het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in de toekomst weer een beroep doen op Enschede om asielzoekers op te nemen, dan wil het gemeentebestuur opnieuw zijn verantwoordelijkheid nemen. Mocht het verzoek toch komen, dan zal Enschede via een zorgvuldig en daadkrachtig proces opnieuw deze aanvraag beoordelen in samenspraak met de gemeenteraad en in overleg met de inwoners. Ook voor deze eventuele nieuwe groep asielzoekers geldt dat we hen zo snel mogelijk willen laten meedoen zodat ze zich thuisvoelen in onze stad”.