Cremeren

Binnen een week na een overlijden moet hiervan aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Voor aangifte heeft u een verklaring van overlijden van een arts nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van overlijden op en geeft hiervan een kopie af. Dit is het officiële bewijs van het overlijden van iemand. Vervolgens verleent de ambtenaar toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit mag niet eerder gebeuren dan 36 uur na overlijden en niet later dan 5 dagen na overlijden.

Eén van de mogelijkheden is crematie. U vindt hier meer informatie over cremeren. Meer informatie over aangifte overlijden vindt u hier.

Het crematorium is gevestigd aan de Usselerrietweg 40, 7546 PE te Enschede. Telefoonnummer: 053-428 17 25

U kunt ook op het internet informatie krijgen op het gebied van cremeren. U kunt hiervoor terecht bij de Stichting Uitvaart (www.crematorium.org).