Overlijdensaangifte

Aangifte van overlijden moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De aangifte wordt meestal verzorgd door een uitvaartondernemer. Maar ook iedereen die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden mag hiervan aangifte doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt na de aangifte van overlijden de overlijdensakte op, en geeft het verlof tot begraven/cremeren af.

Er is geen wettelijk vastgestelde aangiftetermijn, maar in verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie dient te geschieden, is het zeer gewenst dat er binnen zes werkdagen na de dag van overlijden aangifte gedaan wordt.

Wat moet ik meenemen?

  • de verklaring van overlijden afgegeven door de (behandelend) geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer;
  • de B-enveloppe (een enveloppe welke bestemd is voor het Centraal Bureau voor Statistiek en waarin een formulier zit waarop de geneeskundige, die het overlijden heeft vastgesteld, de gegevens omtrent de doodsoorzaak heeft vermeld);
  • een geldig legitimatiebewijs van de aangever;
  • desgewenst het trouwboekje van de overledene in verband met bijwerking gegevens overlijden;
  • indien het begraven/cremeren later dan de 6e werkdag na overlijden plaatsvindt, een verklaring van geen bezwaar tegen uitstel van crematie/begraven afgegeven door een geneeskundige.

NB Betreft het een niet-natuurlijke doodsoorzaak dan is er een verklaring van geen bezwaar tegen crematie/begrafenis nodig afgegeven door de officier van justitie.

Aangifte bij overlijden in het buitenland?
Als een ingezetene van Enschede in het buitenland overleden is, dan kunt u met de officiële stukken terecht bij de afdeling Burgerzaken. U wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden in verband met het bijwerken van de gemeentelijke basisadministratie.
Omdat in de meeste gevallen de in het buitenland afgegeven documenten aan bepaalde specifieke voorwaarden moeten voldoen is het verstandig om eerst even telefonisch contact op te nemen met de afdeling Publieksdienstverlening.

Indien iemand in het buitenland is overleden en in Enschede begraven/gecremeerd wordt , is verlof voor begraven / cremeren nodig Dit verlof wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand in Enschede. Hiervoor is onder andere de (internationale) overlijdensakte nodig. Neemt u ook hiervoor contact op met de afdeling Publieksdienstverlening.
Indien een in het buitenland overleden bewoner van Enschede in een andere gemeente in Nederland wordt begraven / gecremeerd, dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand van die andere gemeente het verlof afgeven.

Aangifte van een levensloos geboren kind
Als een kindje na de bevalling geen enkel teken van leven heeft gegeven, wordt er géén geboorteakte opgemaakt. Er wordt dan een akte van een levenloos geboren kind ingeschreven in het register van overlijden van de gemeente, waar het kindje geboren is. Wanneer het kindje kort na de bevalling is overleden, wordt in de gemeente waar het geboren is een geboorteakte en in de gemeente waar het overleden is een overlijdensakte opgemaakt. Dit kunnen twee verschillende gemeenten zijn.
Niet levensvatbare kindjes hoeven niet te worden aangegeven; het doen van aangifte is wel mogelijk. Het kindje wordt als niet levensvatbaar beschouwd als het binnen 24 weken van de zwangerschap ter wereld is gekomen.

Inleveren reisdocumenten
Inleveren reisdocumenten / rijbewijs van overledene
De reisdocumenten/het rijbewijs van de overledene zijn door het overlijden van rechtswege ongeldig geworden. Mede om te voorkomen dat met de documenten fraude gepleegd kan worden, moeten de documenten ingeleverd worden bij de afdeling Publieksdienstverlening.

Ontleding
Het is ook mogelijk dat de overledene, bij uiterste wilsbeschikking, heeft bepaald dat het stoffelijk overschot ter beschikking van de wetenschap wordt gesteld. Hiervoor is verlof tot ontleding nodig.

Termijn begraven/cremeren
Een overledene mag, uitzonderingen daargelaten, pas begraven of gecremeerd worden 36 uur na het overlijden. De begrafenis/crematie moet uiterlijk plaatsvinden op de 6e werkdag na het overlijden. Het is in een aantal gevallen mogelijk  dat hiervan wordt afgeweken.

Aangifte kunt u alleen doen bij de gemeente in de locatie Stadskantoor. Het adres en de openingstijden kunt u hier vinden.

Aangifte in de servicecentra is niet mogelijk.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.