Vluchtelingenpaspoort

U woont in Nederland en heeft een vluchtelingenstatus. U heeft een vluchtelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort maakt u een afspraak.

Afspraak maken

Wat moet u weten

Een vluchtelingenpaspoort mag u niet gebruiken in het land waar u uit gevlucht bent. Een vluchtelingenpaspoort kunt u gebruiken zolang uw verblijfsvergunning geldig is. Het vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. 

Jonger dan 18

Kinderen jonger dan 18 jaar die een vluchtelingenpaspoort willen aanvragen, hebben toestemming nodig van beide ouders of degene(n) die verantwoordelijk zijn voor het kind. U kunt digitaal toestemming geven met uw eigen DigiD.

Als u digitaal toestemming heeft gegeven, is het niet nodig om bij de afspraak aanwezig te zijn of (een kopie van) uw identiteitsbewijs te tonen. Uw kind moet zelf wel naar de afspraak komen. Als het u niet lukt om digitaal toestemming te geven, houd dan rekening met deze voorwaarden:

 • Alle ouders of verantwoordelijken komen mee naar de afspraak
 • Als 1 van de ouders of verantwoordelijken niet kan meekomen, vul dan het toestemmingsformulier (pdf, 561 kB) in en neem deze mee naar de afspraak
 • Neem (een kopie van) het paspoort, de identiteitskaart (ID-kaart) of het rijbewijs van alle ouders of verantwoordelijken mee​
 • Alleenstaande minderjarige asielzoekers hebben schriftelijk toestemming nodig van het NIDOS

Voorwaarden

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u:

 • In Enschede woont
 • Geen Nederlander bent
 • Een status als vluchteling heeft met een verblijfsdocument Asiel bepaalde of onbepaalde tijd

Meenemen

Als u een afspraak heeft gemaakt neem u mee:

 • Uw huidige vluchtelingenpaspoort (als u deze heeft)
 • Uw verblijfsvergunning 
 • 1 officiële pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden. Let op de pasfoto-eisen. U kunt ook een pasfoto laten maken bij het Stadskantoor, 4 voor €15
 • Als u jonger bent dan 18 jaar: een origineel identiteitsbewijs van beide ouders
 • Als u jonger bent dan 18 jaar: toestemming van beide ouders of van degene die het gezag heeft. Vul het toestemmingsformulier in en neem mee naar uw afspraak

Kosten

 • Vluchtelingenpaspoort € 57,30
 • Extra kosten spoedprocedure € 51,60
 • Extra kosten bezorgen € 16,25