Reisdocument voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland, dan kunt u in de gemeente Enschede een nieuw paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Hiervoor kunt u alleen telefonisch een afspraak maken.

Na 5 werkdagen kunt u uw reisdocument persoonlijk afhalen in het Stadskantoor, Hengelosestraat 51 Enschede. In drukke perioden bijvoorbeeld vakantie, kan dit langer duren. In een gedeelte van Duitsland (PDF postcodetabel) kunt u als extra service uw reisdocument laten bezorgen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Als Nederlander die in het buitenland woont, moet u aanvullende documenten meenemen waarmee u uw Nederlandse nationaliteit bewijst. Uw huidige paspoort en/of identiteitskaart meenemen is niet voldoende. Kijk bij 'Voorwaarden' welke documenten dit zijn en hoe het zit met legalisatie en vertaling van deze documenten. Bij twijfel over de benodigde documenten adviseren wij u om telefonisch contact met ons op te nemen. Dit om te voorkomen dat u verkeerde of niet geldige documenten meeneemt en wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.

Een paspoort/identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is het paspoort/identiteitskaart 5 jaar geldig.

Bel 14 053 tijdens kantooruren. Vanuit het buitenland kunt u ons bellen via telefoonnummer +31 53 481 81 81.

Maak ruim van tevoren een afspraak. Door de vele aanvragen kan de wachttijd oplopen.

 • Paspoort/zakenpaspoort/tweede paspoort 18 jaar en ouder: €100,75
 • Paspoort/zakenpaspoort/tweede paspoort onder 18 jaar: €87,40
 • Identiteitskaart 18 jaar en ouder: €89,50
 • Identiteitskaart onder 18 jaar: €67,45

U neemt mee

Als u 18 jaar of ouder bent

(Wat u extra mee moet nemen als u jonger bent dan 18 jaar, leest u lager op deze pagina)

 • Alle identiteitsbewijzen en paspoorten die in uw bezit zijn. Ook als ze zijn verlopen. Als u dit niet heeft, dan moet u een ander geldig identiteitsbewijs meenemen, bijvoorbeeld een rijbewijs of verblijfsdocument.
 • Een pasfoto. Eisen voor de pasfoto (Rijksoverheid.nl). Deze eisen kunnen in andere landen verschillen, dus lees de eisen goed door.
  In het Stadskantoor is een fotograaf aanwezig waar u een pasfoto kunt laten maken (pinbetaling van € 12,50 verplicht).
  Zorg dat u van tevoren een pasfoto gemaakt hebt. Als u op het tijdstip van de afspraak geen foto heeft kunt u geen aanvraag indienen en moet u een nieuwe afspraak maken. Openingstijden van de fotograaf in het Stadskantoor zijn ma t/m vr van 8.30 tot 16.30 en op donderdag ook van 17.00 tot 19.30 uur.
 • Bij verlies of diefstal van uw reisdocument in het buitenland, een proces-verbaal. Zie “Bijzonderheden”.
 • Bewijs van inschrijving in uw woongemeente met vermelding nationaliteit en burgerlijke staat (ook van kinderen met vermelding van nationaliteit). Opgesteld in het Duits, Engels, Frans, Spaans of Italiaans. Overige talen vertaald door een beëdigd vertaler in het Nederlands, Engels of Frans (niet ouder dan 3 maanden).In Duitsland heet dit meestal een Aufenthaltsbescheinigung, Meldebestätigung of Erweiterte Meldebescheinigung met vermelding van Familienstand en Staatsangehörigkeit;
 • Een geboorteakte (niet ouder dan 6 maanden) als u voor het eerst een Nederlands reisdocument aanvraagt en voor 1 oktober 1994 geboren bent.
 • Een geboorteakte  (niet ouder dan 6 maanden) als u in het buitenland bent geboren en voor het eerst een Nederlands reisdocument aanvraagt. Deze geboorteakte moet:
  - internationaal zijn opgesteld of
  - opgesteld zijn in het Duits, Engels of Frans of
  - vertaald zijn door een beëdigd vertaler in het Nederlands of Duits of Engels of Frans en
  - kijk of uw geboorteakte  gelegaliseerd moet worden op legalisatie per land (Rijksoverheid.nl) Wij adviseren u om in deze gevallen telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer +31 53 4818181.
 • Een geboorteakte als u in Nederland geboren bent en nooit in Nederland ingeschreven hebt gestaan. Dit is niet nodig als u in Enschede geboren bent, omdat wij uw geboorteakte dan al hebben.
 • Een huwelijksakte of akte partnerschapsregistratie (niet ouder dan 6 maanden) als u de naam van uw partner wilt vermelden en deze naam nog niet in het huidige reisdocument staat. Een overlijdensakte (niet ouder dan 6 maanden) als u de naam van uw overleden partner wilt vermelden. Deze huwelijksakte, akte van partnerschapsregistratie of overlijdensakte moet:
  - internationaal zijn opgesteld of
  - opgesteld zijn in het Duits, Engels of Frans of
  - vertaald zijn door een beëdigd vertaler in het Nederlands of Duits of Engels of Frans en
  - Kijk of uw huwelijksakte, akte van partnerschapsregistratie of overlijdensakte gelegaliseerd moet worden op legalisatie per land (Rijksoverheid.nl) Wij adviseren u om in deze gevallen telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer +31 53 4818181.
 • Schriftelijke toestemming van de curator als de aanvrager onder curatele staat. En een bewijsstuk van aanwijzing tot curator (uitspraak Rechtbank). Dit is alleen nodig voor de aanvraag van een paspoort en niet voor de aanvraag van een identiteitskaart.
 • Een verklaring van defensie(niet ouder dan 3 maanden) als u militair bent en niet ingeschreven staat in Nederland.

Als u jonger bent dan 18 jaar

Dan neemt u daarnaast ook nog onderstaande documenten mee

 • Als je jonger dan 18 jaar bent, dan heb je schriftelijke toestemming van je ouders of gezaghouders nodig voor een paspoortaanvraag Zij kunnen de 'Verklaring toestemming afgifte paspoort/identiteitskaart' invullen. Dit ingevulde formulier en hun identiteitsbewijs of een kopie daarvan moet je meenemen. Natuurlijk mogen ze zelf ook meekomen. Voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart is een verklaring van toestemming nodig voor personen jonger dan twaalf jaar.
 • Indien nodig, gezag aantonen door middel van een uittreksel uit het gezagsregister.
 • Een geboorteakte (niet ouder dan 6 maanden) als je in het buitenland geboren bent. Deze geboorteakte moet:
  - internationaal zijn opgesteld of
  - opgesteld zijn in het Duits, Engels of Frans of
  - vertaald zijn door een beëdigd vertaler in het Nederlands of Duits of Engels of Frans en
  - Kijk of jouw geboorteakte  gelegaliseerd moet worden op legalisatie per land (Rijksoverheid.nl) Wij adviseren u om in deze gevallen telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer +31 53 4818181.
 • Een geboorteakte als je in Nederland geboren bent en nooit in Nederland ingeschreven hebt gestaan. Dit is niet nodig als je in Enschede geboren bent, omdat wij jouw geboorteakte dan al hebben.

Kwijt of gestolen
U doet hiervan aangifte bij de gemeente Enschede. De gemeente maakt een verklaring van vermissing op. Als uw oude document in een andere gemeente is aangevraagd kan het langer dan 5 werkdagen duren voordat het nieuwe document klaar is.

Burgerservicenummer in reisdocument
Als u in het bezit bent van een Burgerservicenummer (BSN) wordt het in uw reisdocument vermeld. Bent u vóór 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken, dan moet u schriftelijk bewijs van een Nederlandse overheid meenemen (SVB, UWV e.d.), waarop uw BSN is vermeld. Eventueel kan dat het eerdere verstrekte Nederlandse paspoort zijn. Het moet duidelijk zijn, dat het een BSN betreft en géén Sofinummer. Bent u na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken, dan kan de gemeente zelf controleren wat uw BSN is.

Reizen met kinderen
Kinderen moeten altijd een eigen paspoort of identiteitskaart bij zich hebben als ze naar het buitenland reizen. Reizen met kinderen (Overheid.nl).

Visum
Ieder land heeft eigen regels voor buitenlanders die hun land bezoeken. Regels visum (Rijksoverheid.nl).

Tweede paspoort
Het is mogelijk een tweede paspoort aan te vragen Een reden kan zijn dat u moet reizen op een tijdstip dat uw paspoort voor een aanvraag van een visum bij een buitenlandse vertegenwoordiging is. Een andere reden kan zijn dat u binnen één reis conflicterende landen bezoekt. De lijst van conflicterende landen vindt u op de site van de rijksoverheid. Het tweede paspoort is 2 jaar geldig.
Voor het aanvragen van een tweede paspoort gelden extra voorwaarden. Het eerste paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn. En u heeft een brief nodig van uw werkgever waaruit een zakelijk of beroepsmatig belang blijkt.

Zakenpaspoort
Als u vaak naar het buitenland reist, kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort heeft meer bladzijden en dus meer ruimte voor visa en reisstempels.

Reisdocument voor Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats
Bent u Nederlander zonder vaste woon- of verblijfplaats en verloopt uw reisdocument binnenkort? Dan kunt u in de gemeente Enschede een nieuwe aanvragen.Staat u op dit moment niet in Nederland of in het buitenland ingeschreven en is uw reisdocument verlopen? Dan moet u aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit (nog) heeft. U vult hiervoor een vragenformulier in en neemt documenten mee waarmee u bewijst dat u in Nederland of het buitenland was vanaf de datum van uw uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) tot de datum van uw aanvraag.

Dit bewijst u met:

 • verklaringen van uitkeringsinstanties
 • verzekeringspapieren
 • werkgeversverklaring
 • woonvergunning
 • salarisstroken
 • bankafschriften

Voor het vragenformulier belt u 14 053 tijdens kantooruren. Vanuit het buitenland  +31 53 4818181.

Voorkom identiteitsfraude
Geef nooit zomaar uw paspoort of een kopie daarvan. Registratie van uw document (soort en nummer) is meestal al voldoende. Geeft u toch een kopie: schrijf dan op de kopie dat het een kopie is, de datum en aan wie u deze geeft. Zo voorkomt u identiteitsfraude. Voorkom identiteitsfraude (Rijksoverheid.nl).

Meer informatie
Alle informatie over reisdocumenten (Rijksoverheid.nl).
 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.