Omwisselen rijbewijs (buitenlands)

Een rijbewijs dat buiten Nederland is afgegeven, is niet zonder meer geldig in Nederland.

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of EVA (Europese Vrijhandelsassociatie) dan mag u - na vestiging in Nederland - nog een bepaalde tijd gebruik maken van dit rijbewijs: U kunt er tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Indien uw rijbewijs al ouder is dan 9 jaar, dan mag u in ieder geval nog twee jaar na vestigingsdatum in Nederland blijven rijden met uw rijbewijs. Het buitenlandse rijbewijs moet in deze periode wel geldig zijn. Is het EU/EVA rijbewijs afgegeven na 19-01-2013 dan mag u, gerekend vanaf de afgiftedatum, nog 15 jaar gebruik maken van uw rijbewijs.

Is het rijbewijs afgegeven in een ander land dan hiervoor vermeld, of op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode zult u moeten zorgen voor een Nederlands rijbewijs.

Afspraak maken
U kunt 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 14 053 tijdens kantooruren.

Afspraak maken

De omwisseling van een rijbewijs kost €39,75.

Welke rijbewijzen kunnen worden omgewisseld?
Geldige rijbewijzen afgegeven in de volgende landen kunnen worden omgewisseld: EU/EVA:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Door de minister aangewezen landen: 

 • Aruba (ale categorieën);
 • Andorra (categorie B);
 • Taiwan (categorie B);
 • Israël (categorieB);
 • Japan (categorieën A en B);
 • Jersey (alle categorieën);
 • eiland Man (alle categorieën);
 • Monaco (alle categorieën);
 • Voormalige Nederlandse Antillen (alle categorieën);
 • Quebec (categorie B);
 • Singapore (categorieën A en B);
 • Zuid-Korea (categorie B).

Rijbewijzen afgegeven in andere landen dan bovengenoemd komen niet voor omwisseling in aanmerking. U moet opnieuw uw theorie- en praktijkexamen halen. Uitzondering hierop zijn echter rijbewijzen van buitenlandse werknemers, op wie de zogenaamde 30% regeling van toepassing is. Dit is aan te tonen met een brief van de inspectie der Directe Belastingen in Heerlen.
Uw buitenlandse rijbewijs dat u heeft verkregen op grond van een Nederlands rijbewijs, dat nog geldig was na 30 juni 1985, komt voor omwisseling in aanmerking.
Het is niet mogelijk om een internationaal rijbewijs (een vertaling van het huidige rijbewijs in meerdere talen) om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs.
 

Wat  moet ik bij het omwisselen meenemen?
Omwisseling EU/EVA:

 • Een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of verblijfsdocument).
 • Een goede pasfoto.
 • Het originele geldige rijbewijs.
 • Is de geldigheidsduur verstreken, een verklaring van de afgevende autoriteit, waaruit blijkt dat er geen bezwaar is tegen afgifte van een Nederlands rijbewijs.
 • Bij vermissing van het rijbewijs, afgegeven door de voormalige Nederlandse Antillen, Aruba of een EU/EVA lidstaat moet u een verklaring van de afgevende instantie overleggen en ook een door de Nederlandse politie opgemaakt proces-verbaal.
 • Voordat u de aanvraag om omwisseling doet,dient het CBR een op uw naam geregistreerde Gezondheidsverklaring in het rijbewijzenregister te hebben geplaatst in volgende gevallen:
  • u bent 75 jaar of ouder;
  • u bent 70 jaar of ouder en het rijbewijs verloopt op of na uw 75e jaar;
  • het rijbewijs heeft niet de normale geldigheidsduur i.v.m. een medische indicatie;
  • het rijbewijs is tevens geldig voor categorie C, CE, D of DE;
  • In enkele gevallen een bewijs waaruit blijkt dat u ten tijde van afgifte van het buitenlandse rijbewijs, minimaal 185 dagen in een periode van één jaar, woonachtig bent geweest in het land van afgifte

 Omwisseling rijbewijs buiten EU/EVA, welke voor omwisseling in aanmerking komen:

 • Een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of verblijfsdocument).
 • Een goede pasfoto.
 • Het originele geldige rijbewijs.
 • Voordat u de aanvraag om omwisseling doet dient het CBR een op uw naam geregistreerde Gezondheidsverklaring te hebben geplaatst in het rijbewijzenregister.
 • In enkele gevallen een bewijs waaruit blijkt dat u, ten tijde van afgifte van het buitenlandse rijbewijs, minimaal 185 dagen in een periode van één jaar, woonachtig bent geweest in het land van afgifte;
 • In enkele gevallen de verklaring van de inspectie van Belastingen te Heerlen waaruit de zgn. "30% belastingregeling" blijkt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het omwisselen van mijn buitenlands rijbewijs?
Het omwisselen van het rijbewijs houdt in dat u uw buitenlandse rijbewijs inlevert en daar een Nederlands rijbewijs voor in de plaats krijgt.

In bepaalde gevallen kunt u, via de gemeente waar u staat ingeschreven, het rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kijkt u voor meer informatie bij 'Voorwaarden' en 'Online regelen'.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.