Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Als u in het buitenland wilt trouwen, dan heeft u soms een “verklaring van huwelijksbevoegdheid” nodig. Dit is een internationaal document waarin staat dat u niet getrouwd bent en bevoegd bent om met elkaar te trouwen.
Vraag altijd eerst bij de instantie die uw huwelijk gaat sluiten welke documenten zij precies van u nodig hebben. Dit kan per land verschillen.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kunt u aanvragen bij;

  • De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u ingeschreven staat in Nederland.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in Nederland. (wanneer u bent uitgeschreven naar het buitenland).
  • De Nederlandse consul van het land waar u wilt gaan trouwen (wanneer u nooit ingeschreven bent geweest in Nederland).

Kijkt u bij 'Aanvragen' voor meer informatie over de aanvraagmogelijkheden.

U kunt een huwelijksbevoegdheidsverklaring op 2 manieren aanvragen.

Aan de balie in het Stadskantoor

U kunt 24 uur per dag zelf een  afspraak maken of bel 14 053 tijdens kantooruren. Vanuit het buitenland belt u met: 0031 53 481 81 81.

Schriftelijk aanvragen

U kunt de verklaring ook schriftelijk aanvragen. Maakt u daarvoor gebruik van het aanvraagformulier (pdf).

Let op: Twijfelt u over de geldigheid van de documenten die u moet meesturen, neemt u dan vooraf  contact op met de gemeente. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.

Afspraak maken

De kosten voor een huwelijksbevoegdheidsverklaring zijn €23,60.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

  • kopie geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • bent u of uw partner eerder getrouwd geweest? Dan heeft u een bewijs nodig dat u niet meer getrouwd bent. Bijvoorbeeld een originele echtscheidingsakte of overlijdensakte
  • een origineel recent afgegeven verklaring van domicilie, nationaliteit en burgerlijke staat van u en uw partner.

Documenten uit het buitenland die niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld moeten zijn vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler in Nederland. Het kan zijn dat deze buitenlandse documenten een legalisatie moeten hebben. Ga voor meer informatie naar www.nederlandwereldwijd.nl

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.