Akten of uittreksels (BRP) voor bedrijven

Als u, als vertegenwoordiger van een bedrijf, een akte of uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig heeft, kunt u hier meer informatie hierover vinden.

Een uittreksel of akte kunt u digitaal aanvragen. U kunt dit doen via de link.

LET OP

 • Kijkt u eerst bij de voorwaarden waar u rekening mee moet houden.
 • De aangevraagde stukken worden binnen vijf werkdagen per post verzonden. Als er meer tijd nodig is, krijgt u hierover bericht.
 • U ontvangt achteraf een factuur voor de aangevraagde stukken

Ik wil een akte of uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) voor bedrijven aanvragen

Ik wil een akte of uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) voor bedrijven met eHerkenning aanvragen

inloggen met eHerkenning
eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken regelen met de overheid. Dat doet eHerkenning op een efficiënte, betrouwbare en eenvoudige manier. De overheid weet dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken heeft en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.
Om als bedrijf zaken digitaal te regelen met de gemeente Enschede  heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. U kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen bij een erkende leverancier. Meer informatie over eHerkenning en een aanvraagformulier voor eHerkenning is te vinden op de website: www.eherkenning.nl.

Als u niet digitaal kunt aanvragen doet u dit dan schriftelijk via:

Gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Een uittreksel uit de basisregistratie personen kost €16,35. Een akte, uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost €13,20.

Voor deurwaarders en notariskantoren gelden afzonderlijke tarieven.

Voor informatie inzake nalatenschappen kunnen vooraf geen exacte kosten aangegeven worden omdat deze afhankelijk zijn van de duur van het onderzoek naar deze informatie.

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar de persoon, voor wie u deze aanvraagt, op dat moment staat ingeschreven.
Bij het aanvragen van een afschrift of een uittreksel van een akte uit de registers van de burgerlijke stand moet u een gerechtvaardigd belang hebben om dit te kunnen krijgen.

Let op dat u voor de aanvraag minimaal de volgende gegevens nodig heeft:

 • een geldig nummer van de kamer van Koophandel.

Bij bewindvoering vragen wij u de volgende documenten toe te voegen aan uw aanvraag:

 • Een toestemmingsformulier.
 • Kopie legitimatiebewijs van degene die de toestemming geeft.

U kunt deze bewijsstukken digitaal toevoegen.

Voor verzoeken van deurwaarders is het van belang dat u in uw aanvraag aantoont dat u zelf de noodzakelijke informatie niet heeft gevonden in de basisregistratie. U kunt dit doen door een zogenaamd ‘no-hit’ bericht toe te voegen aan uw aanvraag. Als er geen ‘no-hit’ berichten toegevoegd worden zal de gemeente het standaard tarief voor een uittreksel hanteren voor de informatievraag.

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt digitaal een akte of uittreksel aanvragen en afrekenen. Kijk bij 'Voorwaarden' wat u hiervoor nodig heeft en vervolgens bij 'Online regelen' hoe u de aanvraag kunt indienen.

Informatie over het uittreksel BRP
Er bestaan verschillende soorten uittreksels uit de basisregistratie personen, zo kunnen er uittreksels worden afgegeven met bijvoorbeeld vermelding van nationaliteit, aanvangsdatum bewoning adres, burgerlijke staat, gezinssamenstelling etc. Dit is afhankelijk van de situatie waarvoor het uittreksel nodig is. Als de betrokken persoon niet meer in Enschede woont omdat hij vertrokken is naar het buitenland dan kunt u een uittreksel aanvragen in de Gemeente Almelo. (Register Niet Ingezetene).

Op een uittreksel uit de basisregistratie staat in ieder geval:

 • uw volledige geslachts- en voorna(a)m(en)
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw huidige adres en de datum van afgifte

Informatie over akten
Er bestaan verschillende soorten akten.

 • Geboorteakte
 • Overlijdensakte
 • Huwelijksakte
 • Akte van geregistreerd partnerschap
 • Echtscheidingsakte of akte van ontbinding geregistreerd partnerschap.

Een akte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte is het bewijs van de gebeurtenis die hierin is vastgelegd voor een of meerdere personen. Een afschrift of uittreksel van een akte kunt u aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Bij het aanvragen is het verstandig dat u aangeeft waarvoor u het uittreksel of afschrift nodig heeft.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.