Verklaring van in leven zijn/Attestatie de vita

Soms heeft u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent.

Vraagt een buitenlandse instantie om bewijs dat u in leven bent, dan kunt u dit aantonen met een “Attestatie de vita”.

Vraagt een instantie in Nederland of de voormalige Nederlandse Antillen hierom, dan kunt u dit aantonen met een “Verklaring van in leven zijn”.

Staat u in Enschede ingeschreven, vraag dit bewijs dan bij ons aan.

Een attestatie de vita kan alleen op afspraak aangevraagd worden.

Een verklaring van in leven zijn kan op afspraak of online aangevraagd worden.
Soms worden deze documenten gratis verstrekt. Kijk hiervoor bij "kosten".

Ik wil een verklaring van in leven zijn aanvragen

Afspraak maken
U kunt 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 14 053 tijdens kantooruren.

Afspraak maken

Attestatie de vita:                         €13,20
Een verklaring van in leven zijn:     €16,35

Gratis:
Bij een verplichte pensioenvoorziening tussen werkgever en werknemer. Of als het pensioenfonds is gevestigd op de voormalige Nederlandse Antillen. U moet hiervan bewijsstukken op de afspraak laten zien. Bij een digitale aanvraag kan geen gratis verklaring worden afgegeven.

U neemt mee:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • het bewijsstuk dat de verklaring van in leven zijn of de attestatie de vita kosteloos verstrekt kan worden.

Een attestatie de vita wordt afgegeven in de Nederlandse en Franse taal.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.