Verklaring van in leven zijn/Attestatie de vita

Het kan voorkomen dat u een bewijs nodig heeft waaruit blijkt dat u in leven bent. Vraagt een instantie in Nederland hierom, dan kunt u dit aantonen met een ‘Verklaring van in leven zijn’. Dit document vraagt u met uw DigiD.

Aanvragen verklaring van in leven zijn met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Vraagt een buitenlandse instantie om bewijs dat u in leven bent, dan kunt u dit aantonen met een ‘Attestatie de vita’. Dit document vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente Enschede. Onder ‘aanvragen’ leest u hoe u dit kan doen.

Een verklaring van in leven zijn kan op afspraak of online aangevraagd worden.

Soms worden deze documenten gratis verstrekt. Kijk hiervoor bij ‘kosten’.

Een attestatie de vita kan alleen op afspraak aangevraagd worden. U kunt een afspraak maken of bel 14 053 tijdens kantooruren.

Attestatie de vita:  €13,40
Een verklaring van in leven zijn: €16,60

Bij een verplichte pensioenvoorziening tussen werkgever en werknemer is het document gratis. U neemt hiervoor bewijsstukken mee.

U neemt mee:

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • een pinpas. U betaalt bij de aanvraag;
  • het bewijsstuk dat de verklaring van in leven zijn of de attestatie de vita gratis verstrekt kan worden
  • Het ingevuld machtigingsformulier als u voor iemand anders een verklaring van in leven zijn aanvraagt. Voor een Attestatie de vita komt u altijd zelf.

Een attestatie de vita wordt afgegeven in de Nederlandse en Franse taal.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.