Verklaring/bewijs van in leven zijn/Attestatie de vita

Het kan voorkomen dat u een bewijs nodig heeft waaruit blijkt dat u in leven bent. Vraagt een instantie in Nederland hierom, dan kunt u dit aantonen met een ‘Verklaring van in leven zijn’. Dit document vraagt u met uw DigiD.

Aanvragen verklaring van in leven zijn met DigiD

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Vraagt een buitenlandse instantie om bewijs dat u in leven bent, dan kunt u dit aantonen met een ‘Attestatie de vita’. Dit document vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente Enschede. Onder ‘aanvragen’ leest u hoe u dit kan doen.