Waarmerken kopie/afschriften

Soms heeft u een gewaarmerkte kopie nodig van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het originele document en verklaart daarmee dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel.

Goed om te weten: Heeft u een kopie nodig van diploma’s en getuigschriften. Hiervoor gaat u naar de website van DUO